Ga naar de mobiele website
^ Top

Rosse buurt draait weer op volle toeren

RECHTER SCHRAPT HELE REGELING VAN STAD TEGEN PROSTITUTIE

De Cupido's op de hoek van de Brabantdam en de Belgradostraat wordt momenteel uitgebreid.
Foto James Arthur De Cupido's op de hoek van de Brabantdam en de Belgradostraat wordt momenteel uitgebreid.
De drie prostitutiebars in de rosse buurt aan de Zuid die burgemeester Termont 'definitief liet sluiten', zijn weer open. Eén ervan wordt zelfs grondig verbouwd én uitgebreid. Dat kan, want de rechtbank heeft een dikke streep getrokken door alle regels die de stad aan de bars had opgelegd. De baruitbaters plannen nu zelfs een schadeclaim tegen de stad.

Er woedt al enkele jaren een verwoede strijd tussen de stad en de rosse buurt vlakbij de Zuid. In het verkiezingsprogramma van sp.a-Groen in 2012 werd zelfs beloofd de rosse buurt te verhuizen, weg uit het centrum. Maar dat blijkt veel moeilijker dan gedacht. En dus nam burgemeester Termont (sp.a) al enkele tussentijdse maatregelen, om de prostitutie in Gent aan banden te leggen en in het gareel te houden. Zo werden een aantal stedenbouwkundige vereisten opgelegd aan de bars. De kamers van de prostituees moesten bijvoorbeeld 9 vierkante meter groot zijn, en over een alarmknop en sanitair beschikken. Alleen wie daarmee voor een bepaalde datum in orde was, kon een geschiktheidsattest krijgen en mocht open blijven. Heel wat baruitbaters sloegen naarstig aan het verbouwen.


Maar vier panden bleken niet tijdig in orde. De Maxim's, de Cupido's, Babylon en Osiris werden 'definitief gesloten'. Maar de uitbaters legden die sluiting herhaaldelijk en consequent naast zich neer. Zodra de politie die de bars kwam sluiten, verdwenen was, floepten de rode lichten weer aan. De stad stapte naar de rechtbank om de sluiting af te dwingen. Maar die rechtbank heeft de stad nu over de gehele lijn ongelijk gegeven. Niet alleen de sluiting, ook de stedenbouwkundige eisen waarop die sluiting is gebaseerd, is onwettig, zo luidt het vonnis. De rechtbank baseert zich daarvoor op een besluit van de Raad van State van 2016, waarin het raamprostitutiereglement van Sint-Joost-Ten-Node onwettig werd verklaard.

Bevoegdheid

Eigenlijk oordeelt de rechtbank niet over de inhoud van de Gentse reglementen, wel over de bevoegdheid van de stad om dergelijke regels uit te vaardigen. En die hebben ze niet, zo klinkt het.


De baruitbaters wrijven zich in de handen. Osiris, de Babylon en de Maxim's zijn al weer open. De Cupido's werd verkocht, en de nieuwe eigenaar is grondig aan het verbouwen. Zo worden de ramen vergroot, wat volgens het stedenbouwkundig reglement niet mocht, maar dat telt niet meer. Bovendien zijn de baruitbaters die zich wél in orde stelden met de eisen van plan een schadeclaim tegen de stad in te dienen. Velen moesten zwaar verbouwen om aan 9 vierkante meter voor hun kamers te komen. En ondertussen wordt ook de verplichting om de hoertjes in te schrijven bij de RSZ aangevochten. "Wij willen kamers verhuren, geen mensen in dienst nemen", klinkt het. "De stad kan ons daartoe niet verplichten. Wat in Antwerpen en Brussel kan, gewoon kamers verhuren dus, moet hier ook kunnen."


Burgemeester Termont overlegt maandag met de juridische dienst van de stad en wenst voorlopig geen commentaar te geven. Beroep is nog mogelijk.Meld een bug