Professor met rust viert honderdste verjaardag

Foto WN

Camillus Van Acker mocht 100 kaarsjes uitblazen in residentie Militza. Honderdjarigen zijn er wel meer in Gent, maar het gebeurt niet zo vaak dat dat mannen zijn. Camillus was de tweede zoon in een gezin waarvan de vader overleed in een Duits gevangenenkamp. Zijn moeder had een kleine kruidenierswinkel. Camillus groeide op in Sint-Denijs-Westrem, werd naar het college van Deinze en later naar het Sint-Lievenscollege gestuurd, en studeerde uiteindelijk af als licentiaat geschiedenis aan de UGent. Hij maakte carrière in de bibliotheeksector en werd docent aan de faculteit letteren en wijsbegeerte. Hij ging met pensioen in 1979. Intussen was hij ook getrouwd, en kreeg hij vier zonen en een dochter. Hij werd weduwnaar in 1982 en bleef thuis in Merelbeke wonen tot zijn 98ste. Hij verkreeg in 2004 de eretitel van 'Ambassadeur van Merelbeke'. Hij is sinds 2010 echt met rust. Sindsdien lost hij kruiswoordraadsels op en geniet van het bezoek van zijn kinderen en kleinkinderen.


(VDS)