Prijs moslims voor onderzoekers HoGent

VOEM vzw, de Vereniging voor Ontwikkeling en Emancipatie van Moslims, heeft zijn emancipatieprijs uitgereikt aan DieGem, een onderzoeksproject naar innovatieve vormen van solidariteit waar ook mensen van de HoGent aan meewerken. De prijs werd uitgereikt door Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz. Met de uitreiking van de emancipatieprijs wil VOEM het emancipatiestreven van allochtone bevolkingsgroepen ondersteunen en de onderlinge solidariteit en democratie stimuleren. Dit ligt helemaal in de lijn van het onderzoeksopzet van DieGem, dat staat voor diversiteit en gemeenschapsvorming. Het onderzoek wil op plaatsen met veel etnisch-culturele diversiteit kijken hoe innovatieve vormen van solidariteit tot stand komen en hoe professionals daarop kunnen ingrijpen. (LVE)