Njet van UGent voor hervorming academiejaar

Als het van de onderwijsraad van de UGent afhangt, komt er geen hervorming van het academiejaar. Sinds twee jaar lag er een scenario op tafel om het academiejaar te laten beginnen op 1 september. Studenten zouden dan niet langer moeten blokken tijdens de kerstvakantie en ook de tweede zit zou vrij kort na de examenperiode in de tweede semester ingepland worden. Na een grote bevraging bij de studenten en personeelsleden bleek het draagvlak te beperkt om de drastische hervorming door te voeren. De Gentse universiteit wil in de toekomst wel afstappen van één professor of assistent die voor één groot groep studenten de leerstof voordraagt en werk maken van 'activerend leren'. "Zo zal er bijvoorbeeld meer in groepjes gewerkt worden en kunnen studenten vooraf een opdracht mee naar huis krijgen die dan behandeld wordt tijdens de lessen", klinkt het bij de persdienst. (YDS)