Minder leegstand, meer nachtopvang

GENT VULT ALS EERSTE NIEUWE KRAAKWETGEVING AAN MET ACTIEPLAN

Gent heeft - zoals beloofd - een 'actieplan kraken' klaar. De stad maakt het krakers moeilijker door de leegstand aan te pakken. Optimale nachtopvang en OCMW-hulp moet kraken minder nodig maken. Gentenaars met vragen kunnen terecht bij een meldpunt.

Met de nieuwe kraakwetgeving kunnen krakers van een bewoond huis meteen worden opgepakt en uitgezet. Bij een onbewoond pand moet eerst klacht worden ingediend, voor er een week later een effectieve uitzetting kan volgen. Maar aanvullend daarop heeft de stad nu een 'actieplan kraken' klaar. "De stad werd de voorbije maanden geconfronteerd met een probleem, waarop we nu een antwoord willen bieden. Omdat kraken nooit de oplossing is voor woningnood, en omdat de woonst van elke Gentenaar beschermd moet worden", zegt burgemeester Termont. Opvallend is dat meteen benadrukt wordt dat niet de stad, maar de politie bevoegd is als het op kraken aankomt. Wel stelt de stad dat kraken 'onder geen beding gedoogd kan worden.' Burgemeester Termont zal op de volgende zonale veiligheidsraad met de korpschef en het parket (op 9 maart) vragen om de aanpak van kraken op te nemen in het Zonaal Veiligheidsplan, en om organisaties of personen die kraken faciliteren, op te sporen.


Daarnaast wordt de leegstand kordaat aangepakt. "Dat doen we met meer personeel bij de Dienst Toezicht, maar ook met het meldpunt Leegstand", zegt Termont.

Leegstandscoach

"We herbekijken ook onze leegstandsheffing. Soms denken eigenaars van leegstaande panden dat ze geen taks moeten betalen als hun pand gekraakt is. Maar zonder overeenkomst met de bewoner, is er geen vrijstelling van leegstandstaks. Ook valse domicilies of renovaties die oneigenlijk lang duren mogen niet leiden tot het niet-betalen van leegstandstaks. Als er toch leegstand is, willen we die vermijden door tijdelijke maatregelen, zoals de projecten 'leegstaande sociale woningen' of 'doorgangswoningen' van het CAW. De stad zal ook een leegstandscoach aanstellen, om eigenaars te benaderen en te stimuleren tot verhuur van het lege pand."


Bij het 'contactpunt kraken' kan elke Gentenaar alle vragen rond preventie of aanpak van kraken stellen. Mailen kan nu al naar overlast@stad.gent. "We schakelen ook het OCMW in om uitgezette krakers hulp aan te bieden, al krijgen ze geen voorrang of privileges. Ook de nachtopvang moet geoptimaliseerd. We moeten zien dat er voldoende bedden beschikbaar blijven", zegt Termont.


Het actieplan kraken wordt geëvalueerd na een jaar. Open Vld en CD&V laten alvast weten tevreden te zijn met het plan.