Meryem Kaçar wil echt gelijke kansen

DRIE TURKSE LIJSTEN GAAN ELK HUN EIGEN WEG

Meryem Kaçar.
Foto Groen Meryem Kaçar.
Er gooien zich nu al drie partijen met een migratie-achtergrond in de verkiezingsstrijd van oktober volgend jaar. Allemaal komen ze uit Turkse hoek en hengelen ze duidelijk naar de stemmen van de Gentenaars met allochtone roots. Allemaal hekelen ze de pseudo-integratie, waarbij nooit écht naar hen geluisterd wordt. Toch vormen ze niet één front. Slechts een noemt zich ronduit 'migrantenpartij'

Meryem Kaçar en Dyab Abou Jahjah, oud-politicus met Libanese roots, zijn de meest ronkende namen van de drie nieuwe partijen. Meryem Kaçar heeft bovendien een pak politieke ervaring opgedaan bij Agalev, vandaag Groen. "Na negen jaar politieke afwezigheid vond ik echt dat ik moest terugkomen", zegt het voormalig Gents gemeenteraadslid met Turkse roots. "Samen met Dyab Abou Jahjah richt ik een landelijke partij op, die uiteraard ook zal meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen in oktober 2018. En neen, wij zijn geen migrantenpartij, al zullen we - door onze afkomst en door wat er mank loopt ten aanzien van de allochtone gemeenschap - het thema migranten veel meer naar voor brengen dan andere partijen. Maar in onze partijen zitten ook gewone Vlamingen, en die zijn zo mogelijk nog enthousiaster dan wij. Net omdat we een frisse wind brengen, en net omdat we streven naar gelijkheid op àlle vlakken."

Waardige inkomens

Kaçar zegt dat de beweegreden voor de nieuwe partij vooral de economische kloof is, de schrijnende armoede waar zoveel mensen in leven. "Als advocate zie ik hoe veel mensen meer dan de helft van hun inkomen al kwijt zijn aan huurgeld. Hoe gezinnen overwinteren in één kamer omdat ze de verwarming niet kunnen betalen. En net die economische crisis zorgt voor een verrechtsing in de maatschappij, terwijl wij die polarisering net zo beu zijn. Een leefbare samenleving kan alleen met waardige inkomens. En politiek moet over mensen gaan, maar deze mensen laten we in de kou staan. Het is onze plicht om initiatief te nemen en wél een alternatief te bieden tegen dat rechts discours."

Handrem

De kerngroep van de beweging bestaat dus uit migranten, maar er staan even goed Vlamingen op de lijst, zo zal half januari blijken. "Wij gaan radicaal voor gelijkheid, zowel op basis van afkomst als geslacht. We willen samen een luide, progressieve stem vormen die we niet vinden in de huidige partijen, ook niet in de bestaande progressieve partijen. Wij voelen ons niet vertegenwoordigd, omdat het gelijkekansenbeleid altijd met de handrem op gevoerd wordt. Maar de multiculturele samenleving is er. We moeten alleen leren met elkaar te leven. De uitsluiting, van gelijk wie, moet stoppen.


Meryem Kaçar en Abou Jahjah vormden oorspronkelijk één beweging met Ahmet Koç, die vorig jaar uit de sp.a werd gezet. "Maar Ahmet zat niet op dezelfde lijn qua manier van organiseren, vormgeven. Hij is zijn eigen weg gegaan", zegt Kaçar.