Masterplan voor toegankelijker Huis van Alijn

Het Huis van Alijn is dringend aan een upgrade toe, maar dat kan niet zomaar. De site dateert immers van de 14de eeuw.

Het Stadsontwikkelingsbedrijf en OYO Architects hebben, onder het toeziend oog van Monumentenzorg, een masterplan opgemaakt. Daarmee kan het museum toegankelijk worden voor rolstoelgebruikers, en kunnen de ruimtes beter benut worden. De nieuwe, drempelloze ingang zou verschuiven naar de Kraanlei 67, voorbij de kapel. Daar moet ook een lift komen, die niet zichtbaar is van op de Kraanlei. Het cafeetje moet naar een andere vleugel, en glazen passerelles maken dat een volledige rondgang mogelijk wordt. Pierkes poppenspel kan naar de kapel verhuizen. De mooie binnenkoer blijft behouden, maar wordt heraangelegd. "Dit is pas een eerste aanzet", zegt cultuurschepen Annelies Storms (sp.a). "Het zal aan het volgende stadsbestuur zijn om de plannen verder uit te werken en geld te zoeken voor de realisatie. De kosten worden op 10,5 miljoen euro geraamd." (VDS)