Lucht vuiler dan in Londen of Parijs

GENT SCOORT SLECHT VOLGENS AMERIKAANSE STUDIE, MAAR EXPERTS RELATIVEREN CIJFERS

Het fijn stof wordt onder meer veroorzaakt door de vele files op onze wegen.
Yves Masscho Het fijn stof wordt onder meer veroorzaakt door de vele files op onze wegen.
Volgens een kaart van de Amerikaanse universiteit Yale is de luchtkwaliteit boven Gent abominabel. De concentratie fijnstof zou zelfs hoger liggen dan in Londen of Parijs. De Vlaamse Milieumaatschappij en Stad Gent relativeren.

Een team van milieuonderzoekers van de prominente Amerikaanse universiteit Yale hebben een kaart uitgebracht die de luchtverontreiniging in de hele wereld in kaart brengt, tot op stadsniveau. De kaart toont de gemiddelde concentraties PM2,5 in de lucht, in de periode van 2001 tot 2010. PM2,5 staat voor de grootte van het stofdeeltje. Eén stofdeeltje is dan 2,5 micrometer groot, oftewel 2,5 duizendste van een meter. Normaal wordt de waarde PM10 gebruikt om fijnstof te meten. Het stofdeeltje is dan 10 micrometer groot. De PM2,5-stofdeeltjes zijn dus vier keer kleiner en dus ook schadelijker, aangezien zij dieper de longen kunnen binnendringen.


Op landniveau zien we dat België net als de rest van West-Europa niet goed scoort, al doen landen als China en India het nog veel slechter. Op stedelijk niveau stelt de kaart ons veel minder gerust: in Gent zou er 21 microgram PM2,5 per kubieke meter (uitgedrukt in µg/m³) gemeten zijn. In Brugge ligt het gemiddelde op 19 µg/m³, Brussel doet het beter met 18 µg/m³ en Antwerpen klokt af op 20 µg/m³. Zelfs Londen (16 µg/m³), Parijs (17 µg/m³) en Berlijn (20 µg/m³) doen het beter dan Gent.

Volgens een meetstation in het Baudelopark (hier op foto tijdens de Gentse Feesten) zou de concentratie fijnstof minder zijn dan dat de studie van de universiteit van Yale aangeeft.
Wannes Nimmegeers Volgens een meetstation in het Baudelopark (hier op foto tijdens de Gentse Feesten) zou de concentratie fijnstof minder zijn dan dat de studie van de universiteit van Yale aangeeft.

Meetstations op de grond

Christophe Rogolle van het kabinet van milieuschepen Tine Heyse (Groen) relativeert de cijfers. "Die kaart is gebaseerd op satellietdata. Wij hebben ook meetstations hier op de grond, die een accurater beeld geven", zegt hij. "In 2014 werd in het Baudelopark een gemiddelde van 16 µg/m³ gemeten, in Evergem 15 µg/m³", zegt de kabinetsmedewerker. "Maar een verklaring waarom Gent het volgens deze kaart slechter doet dan Londen of Parijs, heb ik niet meteen. Ook daar is er veel verkeer en veel industrie."

Luchtkwaliteitsplan

Ook bij de Vlaamse Milieumaatschappij relativeren ze. "Als we kijken naar de cijfers van het Europees Milieuagentschap, is het zeker niet zo dat de luchtkwaliteit in Parijs beter is dan in Gent", zegt Veerle Van Woensel. "In de grootsteden liggen de waarden doorgaans tussen de 17 en 20 µg/m³, zo'n groot verschil is dat niet."


Toch haalt onze stad de Europese normen. "De luchtkwaliteit is de laatste jaren wel al sterk verbeterd. Van een jaargemiddelde van 27 µg/m³ in 2004, gingen we vorig jaar naar 15 µg/m³. De Europese norm ligt bovendien op 25 µg/m³, dus die halen we. Maar het is niet omdat we de norm halen, dat we op onze lauweren rusten. We proberen continu aan dit probleem te werken", zegt Rogolle nog. "De norm die de Wereldgezondheidsorganisatie vooropstelt, ligt een pak lager - op 10 µg/m³ - en voor de gezondheid van onze bevolking vinden we het belangrijk hier iets aan te doen. Momenteel zijn werkgroepen bezig met een luchtkwaliteitsplan voor de agglomeratie Gent. Dat plan wordt in 2016 gepubliceerd", klinkt het.