IntelliGent Mobiel omgevormd tot burgerinitiatief

IntelliGent Mobiel laat weer van zich horen. Een referendum over het Circulatieplan konden ze niet afdwingen, maar ze zijn het nog steeds niet eens met de gang van zaken in de Arteveldestad. "Wij ijveren voor een betere mobiliteit in Gent en zijn het op veel punten oneens met de oplossingen die door dit stadsbestuur zijn ingevoerd. Samen met andere belangengroepen zetten we onze actie verder. We willen aantonen dat dit opgedrongen circulatieplan te ideologisch is en de veelheid van kwaliteiten die van Gent een boeiende stad maken, geweld aan doet. De stad zet vooral de positieve ervaringen dik in de verf, en verdoezelt de vele problemen die ermee gepaard gaan. Ondanks de vele reacties vanuit diverse hoeken krijgen klachten, mede door de versnippering, amper gehoor bij het bestuur. Wij willen nu iedereen verenigen om op een constructieve manier samen te werken om problemen te lokaliseren en oplossingen te suggereren."


Meer info op de Facebook van IntelliGent Mobiel of op intelligentmobiel.jimdo.com. (VDS)