Huursalon in oude stadsbib

In samenwerking met de stad Gent kunnen kwetsbare groepen de komende maanden terecht in de voormalige stadsbibliotheek. "Het Huursalon, een onderdeel van de tijdelijke invulling NEST, is een laagdrempelige ontmoetingsplaats waar kwetsbare mensen op zoek kunnen gaan naar een huurwoning en daarbij ondersteund worden door de dienst Wonen. De ondersteuning kan bestaan uit helpen zoeken naar huurwoningen op internet, hulp bij telefoneren of praktische tips geven voor de zoektocht", zegt schepen van Wonen Sven Taeldeman (sp.a). "Het is geweten dat bijvoorbeeld erkende vluchtelingen het moeilijk hebben om een woning te vinden. Ze vinden vaak niet de weg naar de huurmarkt, soms speelt ook een taalbarrière hen parten. Het Huursalon wil er ook voor hen zijn", verzekert Taeldeman.


Het Huursalon is tot het einde van het jaar open op maandag van 9 tot 12 uur en op vrijdag van 14 tot 17 uur. (YDS)