Het Bestuursakkoord doorgelicht: Hakken over de sloot


gemeenteraad, gent
Wannes Nimmegeers gemeenteraad, gent
Een wel heel lijvig bestuursakkoord was misschien iets te ambitieus om op 6 jaar te af te werken. Sp.a, Gren en Open Vld hebben wel veel gerealiseerd. Het circulatieplan was goed voor jarenlange verhitte discussies, net als de wooncrisis. Er zijn mooie realisaties, zoals het - eindelijk – open leggen van de Reep, en gecontesteerde vernieuwingen, zoals de heraanleg van Drongenplein. Voor andere facetten deed de stad wel haar best, maar bleek het dweilen met de kraan open. Armoedebestrijding is zo’n voorbeeld. De meeste ‘grote beloftes’ werden wel waargemaakt.

GELUKT

* Uitbouwen wijkgezondheidscentra

Er kwamen nieuwe wijkgezondheidscentra in Ledeberg en in Zwijnaarde. Er zijn zitten er nog meer in de pijplijn.

* Klimaatneutrale stad

Neen, het stadsbestuur kan Gent niet zomaar klimaatneutraal maken, maar er zijn wel veel inspanningen geleverd. Onder meer rond voedselverspilling en lokale voeding is veel gebeurd. Het warmtenet van de stad is uitgebreid, de stad bouwt nu consequent energiezuinig of zelfs –neutraal. En er wordt ook ingezet op isoleren en verbeteren van slechte woningen, om energie te besparen.

* Meest kindvriendelijke stad

Het was een mantra dat maar herhaald bleef worden. Gent moest en zou de kindvriendelijkste stad van het land worden. Wat is er gebeurd? Er werd een kindersecretaris aangesteld die er over waakt dat beslissingen van de stad kindvriendelijk zijn. Er zijn dus belangrijke stappen gezet.

* Opvoeren van de strijd tegen het zwerfvuil en het sluikstorten

De problematiek blijft bestaan, maar de strijd is wel degelijk opgevoerd. Er is een app om sluikstorten te melden, waarna Ivago snel ter plaatse komt. Er zijn controles van sluikstorten, op zoek naar de dader, en er zijn zelfs observaties met verborgen camera’s op sluikstortgevoelige plekken. Daders krijgen fikse boetes.

Ivago-medewerkers en politie op zoek naar aanwijzingen van de identiteit van een sluikstorter
Gianni Barbieux Ivago-medewerkers en politie op zoek naar aanwijzingen van de identiteit van een sluikstorter

* Meer blauw op straat

Het is niet perse door de keuze van de stad, dan wel door de terreuraanslagen van de voorbije jaren dat er opmerkelijk meer blauw op straat te zien was. De politie kreunt wel onder de druk van al dat extra werk.

* Tweede Zeesluis in Terneuzen

Ze ligt er nog steeds niet – die sluis – maar alle contracten zijn getekend en de budgetten zijn voorzien. De sluis komt er.

* Minder auto's binnen stadsring

Het circulatieplan zorgde voor minder verkeer binnen de stadsring, eenvoudigweg omdat er geen manier meer was om de stad te dwarsen. Eigenlijk had het plan het absolute paradepaard moeten zijn van de stad. Maar de wat stuntelige communicatie en voortdurende zweem van improvisatie zorgde ervoor dat de stad hopeloos verdeeld raakte in voor- en tegenstanders. Daardoor is de stad wel geslaagd in zijn opzet, maar het was zeker geen homerun.

* Nieuwe locatie dierenasiel

Na heel lang zoeken naar geld en naar een plaats is het nieuwe dierenasiel zo goed als klaar. Het ligt langs de Watersportbaan, naast de nieuwe hockeyterreinen

Het nieuwe dierenasiel in opbouw
Wannes Nimmegeers Het nieuwe dierenasiel in opbouw

HALF GELUKT

* Strijd tegen dak- en thuisloosheid

Er kwamen overnachtingsplaatsen voor daklozen bij. Er zijn nu ook opvangmogelijkheden voor gezinnen, én er is mogelijkheid om ook overdag binnen te zitten. Daklozen kunnen hun spullen veilig achterlaten in lockers. Het aantal dak- en thuislozen daalt daardoor niet, maar hun leven wordt wel makkelijker.

* Autogebruik ontraden maar zorgen voor comfortabele en betaalbare alternatieven

Het fameuze circulatieplan en het parkeerplan waren de grote kanonnen voor dit schepencollege. Heeft dat gewerkt? Voor een deel wel. Er worden meer fietsers geteld en autodeelorganisaties draaien goed. Er kwam een shuttledienst van de Weba naar de stad die veel gebruikt wordt. Deelfietsensystemen staan er echter zo goed als ongebruikt bij. Het openbaar vervoer als alternatief kwam niet van de grond en Park & Rides zijn een matig succes.

* Capaciteitsproblemen onderwijs oplossen

Scholen bouwen is een werk van lange adem. Een aantal dossiers die nog onder het vorig bestuur gestart zijn, werden afgewerkt. Daardoor heeft Gent nu een nieuwe middelbare school van het type Freinet erbij. En er zitten nog enkele projecten in de pijplijn: een school aan de Oude Dokken, een school aan de Fabiolalaan en één aan het Storyplein. Maar het capaciteitsprobleem is zeker niet opgelost. De problemen die er waren in het basisonderwijs zijn intussen verschoven naar het middelbaar. Door de capaciteitsproblemen heeft men in Gent niet langer de keuze om een school van eigen keuze te kiezen en dat blijft voor veel ouders toch een bittere pil.

Kamperen voor een plek op een school hoeft nu niet meer, maar niet alle problemen zijn van de baan
WN Kamperen voor een plek op een school hoeft nu niet meer, maar niet alle problemen zijn van de baan

* Meer betrokkenheid van bewoners

De stad pleitte expliciet voor meer betrokkenheid van bewoners bij beslissingen van de stad, vaak in een vroeg stadium. , vooral in heraanleg van straten en pleinen. De stad experimenteerde er op los met open ontwerpateliers, tijdelijke opstellingen. Maar ondanks alles hadden veel Gentenaars niet het gevoel dat er naar hen geluisterd werd. Het leidde tot protest bij zowat elke grote heraanleg.

NIET GELUKT

* Armoede

Dé prioriteit voor het nieuwe stadsbestuur. In Gent groeide bij de start van het stadsbestuur 1 kind op 5 op in armoede. Inmiddels zijn er nieuwe cijfers waaruit blijkt dat de armoede in Gent nog toenam. We zitten intussen aan 22,8% van de kinderen die in armoede opgroeien en dat is toch heel wat meer dan 6 jaar geleden. Is er dan niets gebeurd om armoede tegen te gaan? Toch wel. Nieuwkomers werden begeleid naar werk, kregen intensieve cursussen. Overtollig voedsel werd opgehaald bij winkels en verdeeld onder mensen in een moeilijke situatie. Maar de stad kreeg de toenemende verarming nooit echt onder controle.

* Betaalbare en kwalitatieve woning voor iedereen

Een gemiddelde woning in Gent kostte in 2012 zo'n 225.000 euro. Zes jaar later betaal je voor een woning meer dan 270.000 euro. De prijzen op de woningmarkt swingen nog steeds de pan uit. De stad ondernam wel pogingen om dat te drukken door een percentage budgetwoningen te verplichten bij grote bouwprojecten. Maar in werkelijkheid deden projectontwikkelaars vaak nog gewoon hun zin. Zo kwamen er aan de Sint-Bernadettewijk 'budgetwoningen' van 290.000 euro.

* Urgentie-aanpak fijn stofproblematiek

Ja, er is minder fijn stof in de binnenstad dankzij het circulatieplan. Maar Gent is méér dan het centrum alleen. Er zijn onvoldoende meetpunten om de problematiek accuraat te kunnen opvolgen, en in het havengebied zitten nog vele grote vervuilers, zoals ArcelorMittal.

* Rosse Buurt verhuizen

Eén van de meest opvallende beloftes ooit, maar er kwam niks van in huis. Er zijn heel wat maatregelen genomen om de overlast in te perken, maar van een verhuis wordt niet meer gesproken.

De Gentse rosse buurt blijft waar ze zit, aan de Zuid
Wannes Nimmegeers De Gentse rosse buurt blijft waar ze zit, aan de Zuid

* Beter openbaar vervoer

De belofte voor beter openbaar vervoer hing volledig af van de goodwill van De Lijn. En die goodwill was er niet echt. Het resultaat is een volledig verzuurde relatie tussen de vervoersmaatschappij en de stad. De stad denkt er nu aan om zelf openbaar vervoer te organiseren.

* Nieuw functioneel en duurzaam gebouw voor de politie

Er wordt nog steeds gesproken over een nieuwbouw aan de Groendreef, maar de eerste steen daarvan is nog steeds niet gelegd. Een concreet plan is er ook nog niet.

* Parkeermakelaar zorgt voor extra plaatsen

Het plan was om private parkings zo veel mogelijk open te stellen stierf een stille dood. Een echte parkeermakelaar werd nooit aangesteld. Er waren wel een paar aanzetten. Zo gaat het hek van het winkelcentrum aan de Dendermondsesteenweg niet meer op slot, wat een hele verbetering was voor de buurt. Maar het was te weinig.

* Gentse haven, meest groene haven van Europa

Er worden wel inspanningen gedaan om koppelingsgebieden aan te leggen, en groenbuffers, en er wordt aandacht besteed aan milieudoelstellingen. Maar de meest groene haven van Europa? Die hebben we nog niet.

Zo gingen we te werk:

Het Gentse bestuursakkoord van sp.a, Groen en Open Vld voor de periode 2013 - 2018 telde liefst 117 pagina’s, opgedeeld in 21 thema’s, van armoedebestrijding over veiligheid tot dierenwelzijn. Wij haalden uit dit akkoord 20 concrete punten. Moeilijk meetbare realisaties hebben we gemeden. Dit is dus geen evaluatie van het bestuur. Het volledige bestuursakkoord is terug te vinden op de website van de stad.
1 reactie

Alle reacties worden voor publicatie gelezen -en goed- of afgekeurd- door het moderatie-team van HLN. Elke reactie moet voldoen aan deze gedragsregels.
Je naam en voornaam verschijnen bij je reactie.


  • Louis Verdonck

    Goed artikel, maar bij de puntentelling is de leerkracht wel heel mild geweest, want voor mij is deze bestuur zwaar gebuisd, al was het maar voor het ooit zo uniforme trotse Gent op 6 jaar tijd te hebben verdeeld in 2 kampen en dat is zeer zeer nefast voor de toekomst.