Gentse Groenten bevatten lood

UGENT RAADT AAN OM EIGEN KWEEK DRIE KEER GRONDIG TE WASSEN

Foto VDS
Nooit eerder was het kweken van eigen groenten zo populair in de stad. Stadslandbouw is een nieuwe hype, en is nog gezond ook. Tenminste, als je eigen gekweekte groenten drie keer grondig wast, en ze liefst niet te dicht bij de autosnelweg kweekt. Dat blijkt uit een onderzoek van de UGent.

De organisaties Compaan en Labeur, beiden actief in de sociale economie, zetten sterk in op stadslandbouw. Sinds vorig jaar laten ze niet alleen bloembakken uit gerecycleerd hout maken, maar werd in Sint Amandsberg ook een stadstuin van 7.000 vierkante meter ingericht. Er komt op DOK een pop-up restaurant waar enkel groenten uit die stadstuin op het bord zullen komen. "Tijd om ons af te vragen of dat allemaal wel gezond is", zegt Ron Hermans, directeur van Labeur. "Want in steden zoals Berlijn wijzen onderzoeken uit dat eigen kweek niet altijd het beste is."


Dus zetten de organisaties samen met de faculteit Bio-Ingenieurswetenschappen van de UGent een experiment op. Gentenaars op 35 locaties gingen sla kweken in bakken. "We kozen voor sla omdat dat een erg gevoelige groente is", zegt professor Gijs Du Laing, "En de groenten werden in bakken gezet met dezelfde potgrond om vervuiling via de bodem uit te sluiten." De oogst van de zomer en het najaar van 2013 werd vakkundig gewassen en onderzocht. Er werden vooral sporen van zware metalen gezocht, omdat die schadelijk zijn voor de gezondheid.

Lood

"Op heel wat stalen was de aanwezigheid van lood te hoog tot zelfs veel te hoog volgens de normen", zegt de professor. "Maar na grondig wassen bleek op bijna alle stalen het loodgehalte netjes onder de aanvaardbare norm te liggen. Bij de twee stalen waar dat niet zo was, lag dat vermoedelijk aan onzorgvuldig wassen. De waarden voor cadmium waren - na wassen - overal ok. Voor arseen bestaan er nog geen officiële normen, maar ook daar zaten we onder de normen die vermoedelijk zullen worden opgelegd." Lood kan vertraagde mentale ontwikkeling bij kinderen veroorzaken, cadmium leidt tot nierfalen en arseen is kankerverwekkend. "Conclusie: het kweken van eigen groenten is, zelfs in het stadscentrum, geen probleem", stellen de initiatiefnemers, "Op voorwaarde dat je de groenten grondig wast of schilt. Grondig wassen is drie keer echt wassen, telkens met nieuw water en telkens met drogen tussenin. En dan zijn er nog enkele te volgen richtlijnen. Als je groenten in volle grond kweekt, moet je er wel zeker van zijn dat er geen bodemverontreiniging is. En bodemverontreiniging kan heel plaatselijk zijn. Verder is het ook aangewezen om groenten te kweken op een beschutte plaats waar niet teveel opwaaiend fijn stof van de weg kan komen, in een achtertuin bijvoorbeeld. Het isook niet aangeraden om te dicht bij een autosnelweg of spoorweg aan de slag te gaan." Eos en Test Aankoop kwamen recent tot gelijkaardige conclusies. De overheid komt in het najaar met richtlijnen voor de ligging van volkstuintjes. Meer tips op stadslandbouwgent.be.