Gent scoort slecht bij ondernemers

RESULTATEN VOKA-ENQUÊTE ZIJN BINNEN EN...

Voka peilde naar de tevredenheid over het gemeentelijk beleid bij ondernemers, met deze resultaten.
Sabine Van Damme Voka peilde naar de tevredenheid over het gemeentelijk beleid bij ondernemers, met deze resultaten.
'Hoe kijken ondernemers naar het gemeentelijk beleid en wat verwachten zij van het lokaal bestuursniveau?' Dat was het opzet van een grootschalige enquête die Voka Oost-Vlaanderen liet uitvoeren bij 525 bedrijven in 19 steden en gemeenten. De resultaten voor Gent zijn schrikwekkend slecht, Voka raadt besturen aan een voorbeeld te nemen aan Lochristi.

Globaal zijn in Oost-Vlaanderen slechts 40% van de ondernemers echt tevreden (score van 8 of meer op 10) over hun lokaal bestuur. De grootschalige Voka-bevraging van de voorbije zomer geeft in elk geval aan dat gemeenten ondernemingsvriendelijker kunnen optreden.


"We hebben 40 vragen gesteld in 8 beleidsdomeinen", zegt Geert Moerman. "Dat ging uiteraard over fiscaliteit, maar ook over mobiliteit en vele andere zaken. Ook werd gevraagd naar de algemene perceptie over het lokaal bestuur. Een bureau haalde een representatief staal uit onze ledenlijst. Het zijn dus KMO's en grotere ondernemingen die bevraagd zijn, en ook starters met een groot groeipotentieel. Horeca en eenmanszaken vallen buiten dit onderzoek."


Het resultaat voor Gent is ronduit slecht te noemen. "Gent heeft in vergelijking met een gelijkaardige peiling in 2012 de rol gelost als koploper in ondernemingsvriendelijkheid.

Verre van tevreden

Met een zestiende plaats tonen ondernemers zich verre van tevreden over het gevoerde beleid. Ook binnen de vergelijkbare centrumsteden scoort Gent maar matig. Slechts 1 op 3 bevraagden spreekt zich tevreden uit over het stadsbestuur, maar vooral het aantal ontevredenen is met 20% zeer hoog. Aanleiding voor dit strenge oordeel is het vergunningenbeleid en het gebrek aan overlegmogelijkheden. Met uitzondering van fietsverbindingen, scoort ook de mobiliteit op alle domeinen slecht volgens de ondernemers. De bedrijven tonen zich anderzijds wel erg tevreden over het aantrekken van investeringen en het ondersteunen van de haven. Op financieel vlak zijn de schulden per inwoner fel gestegen, deels als gevolg van stijgende exploitatie-uitgaven. Anderzijds wordt in Gent wel sterk geïnvesteerd."

7,8 op 10

Dat een positieve waardering niet zozeer van financiële mogelijkheden afhangt, maar wel van empathie voor ondernemers, bewijst Lochristi. Die gemeente laat in het onderzoek Gent ver achter zich. Lochristi haalt een gemiddelde score van 7,8 op 10. 60% van de ondernemers is tevreden over het gemeentebestuur, bovendien zijn er slechts 7% ontevredenen. De gemeente scoort over de hele lijn goed, met opvallende uitschieters voor overleg en communicatie.

Gebrek aan overleg

Merelbeke en Wetteren scoren gemiddeld. Wetteren nestelt zich met zijn tiende plaats netjes in het midden van het Oost-Vlaamse klassement, met een gemiddelde tevredenheidsscore van 7 op 10. Toch heeft Wetteren met slechts 7% weinig echt ontevreden ondernemers. De verzuchtingen in Wetteren gaan vooral over het ontoereikend aanbod van bedrijfsruimtes en een gebrek aan overleg rond het beleid. Qua mobiliteit en communicatie bij wegenwerken doet het Wetterse gemeentebestuur het wel meer dan behoorlijk.


Merelbeke doet het zeker niet slecht met een gemiddelde score van 7.1 op 10. Meer dan 4 op de 10 ondernemers is tevreden en dat is beter dan gemiddeld. Slechts 6% is niet tevreden. Een mooi rapport dus. De ondernemers waarderen de inspanningen van het gemeentebestuur inzake mobiliteit en de overlegmogelijkheden, maar zouden een vlotter vergunningenbeleid op prijs stellen.


"Ondernemers verwachten maatregelen inzake fiscaliteit en mobiliteit. Over het algemeen investeren de Vlaamse gemeenten te weinig in de economie. Met meer dan 40% van de uitgaven versnipperd over 130 beleidsvelden is het volgens Voka hoog tijd voor een ernstig kerntakendebat. Wij pleiten voor fusies van gemeenten met minder dan 10.000 inwoners."