Expo STAM belicht 200 jaar UGent

TENTOONSTELLING BLIKT TERUG OP WISSELWERKING TUSSEN STAD EN UNIVERSITEIT

Lars De Jaegher bij de verjaardagstaart, die alle gebouwen van de UGent opstapelt.
Wannes Nimmegeers Lars De Jaegher bij de verjaardagstaart, die alle gebouwen van de UGent opstapelt.
Zondag is het exact 200 jaar geleden dat de UGent gesticht werd. Naar aanleiding van dat bijzondere jubileum opent vandaag in het Gentse stadsmuseum STAM de expo 'Stad en universiteit, sinds 1817'. De tentoonstelling blikt terug op de wisselwerking tussen stad en universiteit en onderzoekt de kansen voor de toekomst.

Het was onder het bewind van de Nederlandse koning Willem I dat de Gentse universiteit tweehonderd jaar geleden officieel van start ging in de troonzaal van het Gentse stadhuis. Een gebeurtenis die ruim aan bod komt in de 'stichtingskamer' van de nieuwe expo die vandaag opent in het STAM. "Willem I was op zoek naar een locatie om een universiteit te openen in de Zuidelijke Nederlanden. Net zoals steden vandaag ijveren om de Olympische Spelen te mogen organiseren, was er toen een strijd aan de gang tussen steden in onze contreien om een universiteit te openen", vertelt Lars De Jaegher, curator van de expo in het STAM, die tot stand kwam met de hulp van de vakgroepen Geschiedenis en Architectuur en Stedenbouw van de UGent.

In de 'fichebak' kunnen (oud-)studenten foto's en herinneringen van hun tijd aan de UGent achterlaten.
Wannes Nimmegeers In de 'fichebak' kunnen (oud-)studenten foto's en herinneringen van hun tijd aan de UGent achterlaten.

Anekdote achterlaten

Uiteindelijk bleek Gent de beste papieren te kunnen voorleggen, mede dankzij de aanwezigheid van industrie, medisch onderwijs en een plantentuin in Baudelohof. Bij haar opening telde de UGent vier faculteiten, zestien professoren en 190 studenten. Vandaag is de Universiteit Gent uitgegroeid tot één van de grootste universiteiten in het Nederlandse taalgebied met meer dan 40.000 studenten. Zowel de geschiedenis als de toekomst van de relatie tussen de universiteit en de stad krijgen ruim de aandacht in het STAM.


Zo kan je in de 'studentenkamer' kennismaken met hoe studenten vroeger en nu op kot leefden aan de hand van fotomateriaal uit onder meer privécollecties.


Studenten en oud-studenten die de expo bezoeken worden in een interactieve kamer uitgenodigd om hun foto's en herinneringen te delen. Zo kunnen ze een anekdote achterlaten in de 'fichebak der herinneringen'. Ook het studentenprotest en de taalstrijd aan de unief worden elk apart belicht op de expo. Zo leren bezoekers er bij over de 'paardenvijgenstoet': een betoging in 1922 tegen de vernederlandsing van de universiteit, waarbij de tegenbetogers de manifestanten bekogelen met uitwerpselen van paarden.


Ook de ruime collectie aan planten en dieren van de UGent komt aan bod in het STAM. Zo kan je er onder meer een wervel bewonderen van olifant Betsy, die ooit verbleef in de verdwenen Gentse dierentuin.

Blik op de toekomst

Aan het slot van de expo blikt het STAM vooruit naar de toekomstige relatie tussen de universiteit en de stad. Blikvanger in de voormalige abdijkerk is een gigantische verjaardagstaart die alle markante universiteitsgebouwen in Gent opstapelt: van de Boekentoren tot de Aula.


"Het geeft een beeld van hoe aanwezig de universiteit is in Gent. In deze ruimte zullen studenten tijdens de expo nadenken over de toekomst van de universiteit en de stad, want Gent zou Gent niet zijn zonder haar unief. Beiden zijn onlosmakelijk verbonden met elkaar", besluit De Jaegher.


De expo 'Stad en Universiteit, sinds 1817' loopt nog tot 27 maart in het STAM. Meer info via www.stamgent.be.