Elke dag nog 76 auto's door knip

819.830 EURO BOETES AAN BARGIEBRUG, LIPPENSPLEIN EN OTTOGRACHT

Het lijkt er op dat de bezoekers van Gent stilaan gewend raken aan de knips van het circulatieplan. Op de drie met slimme camera's bewaakte knips liepen in mei nog 6.642 automobilisten tegen de lamp. In de sowieso kalme augustusmaand waren dat er nog 2.369, nog 76 bestuurders per dag dus. "We verwachten dat die cijfers nog dalen", zegt schepen van mobiliteit Filip Watteeuw (Groen).

Gemeenteraadslid Sandra Van Renterghem (N-VA) vroeg bij schepen Watteeuw de cijfers van het aantal kniprijders op. Het circulatieplan werd ingevoerd op 3 april, maar pas in mei begon de stad met het uitschrijven van boetes. De eerste maand kreeg iedereen nog wat respijt om de nieuwe situatie te leren kennen. Nadien, en nu nog, betekende door de knip rijden een boete van 55 euro.


Uit de cijfers tot en met 5 september blijkt dat op de knips aan de Bargiebrug (2.838), het Lippensplein (3.386) en de Ottogracht (8.682) al 14.906 bestuurders doorreden zonder een vergunning. Van andere knips zoals het Koophandelsplein en de Verlorenkost ontbreken de cijfers voorlopig. De drie knips zijn samen goed voor 819.830 euro aan uitgeschreven boetes. Als de trend zich verder zet, dan overschrijdt het mobiliteitsbedrijf eerstdaags de kaap van één miljoen euro aan boetes aan die drie knips.


"Eigenlijk zou ik het liefst geen enkele boete uitschrijven", zegt mobiliteitsschepen Filip Watteeuw. "Ik zou veel liever hebben dat de knips gewoon gerespecteerd worden. In april hebben we beslist geen boetes uit te schrijven. In mei lagen de cijfers vrij hoog en vanaf juni begonnen ze te dalen. Juli en augustus zijn altijd minder drukke maanden, maar we verwachten dat het cijfers de komende maanden toch nog zal dalen."


"Er is nog geen onderzoek verricht naar wie precies door die knips rijdt. Maar we vermoeden dat de Gentenaars toch stilaan gewend zijn geraakt aan de nieuwe situatie op de weg. Dat wil niet zeggen dat iedereen het er plots mee eens is, hé. In mijn mailbox zitten nog steeds zowel positieve als negatieve reacties. We hadden voor het gewenningsproces oorspronkelijk op drie tot zes maanden gerekend en dat lijkt ook te kloppen. We merken dat er minder en minder vragen van Gentenaars komen over het circulatieplan."

Onduidelijk

Bij de oppositie bekijkt men de cijfers anders. "Dit blijven toch hallucinante cijfers. Men zou verwachten dat het aantal betrapte chauffeurs intussen tot een minimum herleid is, maar de knips zijn zo onduidelijk aangeduid dat men maar blijft fout rijden", zegt Sandra Van Renterghem (N-VA). "Het blijft hier toch om het geld te doen en het zijn heus niet alleen verloren gereden toeristen die door de knips rijden."