Eerste gratis renovatie van onbewoonbaar pand

Het pand in de Schaliestraat werd gratis gerenoveerd door het Pandschap.
Foto Wannes Nimmegeers Het pand in de Schaliestraat werd gratis gerenoveerd door het Pandschap.
In het Rabot is voor het eerst een onbewoonbaar verklaarde woning gratis gerenoveerd. "Dit pand was in bijzonder slechte staat", zegt Bert Van den Broele van het Pandschap. "Wij hebben de volledige renovatie uitgevoerd en betaald. In ruil krijgen we deze woning 27 jaar lang ter beschikking om te verhuren."

Het pand in de Schaliestraat moet het eerste worden van een hele reeks die volgens dit principe wordt verbouwd. "In Gent alleen staan er duizenden woningen die niet in orde zijn, maar wel zijn bewoond. Als er controles zouden zijn, zou er heel wat aan het licht komen", zegt Van den Broele. "Met het Pandschap proberen we te voorkomen dat woningen jaren onbewoond blijven staan, bijvoorbeeld omdat de eigenaar geen geld heeft om de renovatie te betalen. Afhankelijk van de kost van de renovatie, krijgen wij de woning dan voor een aantal jaar ter beschikking om te verhuren aan mensen in een penibele situatie. Zo bieden we extra mogelijkheden op de huurmarkt. We praten momenteel met eigenaars van tien panden en binnenkort starten we met ons tweede pand in Gent."


In tegenstelling tot sociale huisvestingsmaatschappijen, moet het Pandschap de huurprijzen niet aanpassen aan het inkomen van de huurder. "Bij ons worden de woningen via een sociaal verhuurkantoor verhuurd aan redelijke prijzen. In dit geval kan dat om 500 tot 550 euro gaan. Huisvestingsmaatschappijen moeten soms verhuren aan 100 euro per maand en dat is financieel niet haalbaar." (EDG)