Drastische snoei op Begijnhoflaan

ACTIECOMITÉ VREEST DAT KASTANJEBOMEN INGREEP NIET OVERLEVEN

De kruin van deze paardenkastanjes op de Begijnhoflaan wordt volgende week een heel stuk kleiner.
Yves Masscho De kruin van deze paardenkastanjes op de Begijnhoflaan wordt volgende week een heel stuk kleiner.
De groendienst kortwiekt volgende week de kastanjebomen van de Begijnhoflaan. Dat plan veroorzaakte meteen een opstoot van protest bij de buurtbewoners. "We vrezen dat het snoeien een manoeuvre van de stad is om de bomen zo snel mogelijk te kunnen kappen", zegt actiecomité 'Behoud de bomen op de Begijnhoflaan'.

De heibel rondom de kastanjebomen startte al in 2012. De stad kondigde toen aan dat alle oude kastanjebomen van de Begijnhoflaan gerooid zouden worden. De buurtbewoners werden slechts enkele dagen op voorhand verwittigd, maar vormden meteen een front tegen de stad. Ze trokken naar de rechter in kort geding omdat ze de bomen niet kwijt wilden. De rechter besliste na heel wat expertises en tegenexpertises dat de bomen niet gerooid mogen worden. De zaak leek wat bekoeld tot afgelopen donderdag. Toen viel er bij de buurtbewoners een nieuwe brief in de bus met de melding dat de kastanjes 'gekandelaard' worden. Dat is een heel drastische vorm van snoeien waarbij de kruin veel kleiner wordt gemaakt. Die werken beginnen volgende week al.


"Dit is een poging van de stad om ondanks het kapverbod onze kastanjebomen toch te vernielen", zegt Karin Eeckhout namens de buurtbewoners. "De stad heeft dan wel plannen om voor meer groen te zorgen en oude bomen te beschermen, maar niet op de Begijnhoflaan. In mei vorig jaar werd een onderzoek verricht door de stad. We hebben het resultaat daarvan pas op 18 december gekregen. Door de snoeiwerken zo snel te verrichten kunnen wij geen ook geen tegenexpertise meer laten uitvoeren. We zijn bijzonder boos en vrezen dat onze kastanjes die snoeibeurt niet zullen overleven."


"We vermoeden dat de stad die oude bomen weg wil omdat ze te veel onderhoud vergen. Zo'n grote oude boom snoeien, kost meer werk dan de kleine boompjes die in de plaats zouden komen", zegt Karin Eeckhout.

Deze buurtbewoners vrezen dat de 87 kastanjebomen de ingreep niet overleven.
Benjamin Van Synghel Deze buurtbewoners vrezen dat de 87 kastanjebomen de ingreep niet overleven.

Complot

Ook experts hebben vragen bij de snoeiplannen van de stad. "Vooral paardenkastanjes kunnen niet tegen kandelaren", zegt boomarchitect Wouter Crucke van Vartago. Hij onderzocht de bomen op de Begijnhoflaan op vraag van de buurtbewoners. "De kastanjebomen van de Begijnhoflaan blijven geen 80 jaar meer staan, maar er is zeker geen stabiliteitsprobleem. Ze hebben het voorbije jaar heel wat stormen doorstaan zonder het minste probleem. Ze kunnen er nog vele jaren tegen. Dat kandelaren kan men vergelijken met een zware operatie bij een mens. Paardenkastanjes hebben een afweermechanisme dat zo'n ingreep niet kan verdragen. De kans is zeer groot dat de bomen in één klap dood zijn na volgende winter. Misschien is dat wel de bedoeling van de stad."


Volgens schepen Tom Balthazar (sp.a) moet geen complot gezocht worden achter de snoeiwerken. "Er is inderdaad geen acuut gevaar maar er moet wel iets gedaan worden. Door de bomen te kandelaren, wordt de kruin beperkt en vangt hij minder wind. Dat maakt de situatie veiliger. We halen ook niet alle takken van de kastanjes weg. De kruin wordt gewoon ingeperkt."