Buurtcomité viaduct start zélf onderzoek

VIADUKADUK WIL ERNSTIGE STUDIE OVER LEEFBAARHEID ONDER BRUG E17

Viadukaduk hield samen met tal van politici een protestwandeling in Gent.
Foto Didier Verbaere Viadukaduk hield samen met tal van politici een protestwandeling in Gent.
De bewonersgroep Viadukaduk eist een ernstige studie over de leefbaarheid en de toekomst van de buurtbewoners onder het E17-viaduct in Gentbrugge en Ledeberg. Ze nemen het niet dat Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) wil dat het viaduct zeker nog tot 2045 meegaat. Viadukaduk startte ondertussen en eigen onderzoek en nodigde lokale politici uit voor een wandeling door het lawaai en fijn stof.

"Na de herstellingswerken aan het viaduct in 2004, steeg het lawaai zienderogen. Maar de omwonenden liggen ook wakker van de hoge concentraties fijn stof door het verkeer van de E17", aldus doctor-ingenieur en voorzitter Hans Verbeeck. Samen zetten ze het probleem op de politieke agenda en ijveren ze voor een leefbare en constructieve oplossing voor alle betrokkenen. Dat vlaams minister Ben Weyts (N-VA) meedeelde dat het viaduct mits wat herstel in 2020 nog minstens kan meegaan tot in 2045, schoot bij de bewoners in het verkeerde keelgat. "De enige studies die het Agentschap Wegen en Verkeer voert, gaan over de technische staat van de weg. We eisen een grondig onderzoek naar mogelijke oplossingen voor de buurt. De haalbaarheid van een overkapping of een tunnel, het verleggen van het tracé of het mijden van zwaar verkeer werden nog nooit onderzocht", aldus Verbeeck.


Samen met de Universiteit Gent werd begin deze maand ook een eigen onderzoek geopend. Ze plaatsten vaste sensoren voor geluid en roet, één van de vaste componenten van fijn stof. "Twee vaste sensoren werden op 320 meter van het viaduct aan een woning opgehangen ter hoogte van de Leeuw Van Vlaanderenstraat en op Ooievaarsnest. In tegenstelling tot de officiële metingen van de Vlaamse overheid die zulke onderzoeken op één dag uitvoert, beschikken wij nu over cijfers op langere termijn. Daaruit blijkt een duidelijk dag- en nachtpatroon. Vanaf 4 uur in de ochtend stijgen de decibels en sommige dagen werd meer dan 65 decibel gemeten. Opmerkelijk is ook dat hoge windsnelheden het geluid over de windschermen langs de E17 naar beneden buigt. De resultaten van het onderzoek naar roet worden momenteel nog verwerkt", aldus Verbeeck.


Het stadsbestuur van Gent schaart zich achter de eisen van de bewoners.

Steun van stad

In haar nieuwe mobiliteitsplan is geen plaats meer voor snelwegen in woonwijken. "Net als de B401 geeft het viaduct van Gentbrugge blijk van een achterhaalde visie op een stadsregionale verkeersorganisatie", staat er te lezen. "De Vlaamse overheid moet de bewoners een toekomstperspectief bieden. De uitspraak van minister Weyts is dan ook onaanvaardbaar. We staan dus zeker achter deze bewonersgroep", vertelde schepen Filip Watteeuw. Samen met collega's uit het schepencollege, de gemeenteraad en parlementsleden stapte hij zaterdag mee op in een wandeling van Viadukaduk. Volkszanger Wim Claeys bracht er in primeur ook een nieuw nummer over het viaduct.


"Minister Weyts vindt dat de toekomst van het viaduct niet los van de rest van de mobiliteit in Gent gezien kan worden", aldus kabinetsmedewerker Michaël Devoldere. "Als de Stad Gent onderzoek wilt doen naar de toekomst van de volledige mobiliteit, dan zal het Vlaams Gewest graag meewerken aan dat onderzoek. Los van de vraag of er een studie komt of niet: een grondige sanering van het viaduct wordt voorbereid. Bij die sanering zullen er ook maatregelen genomen worden om de geluidshinder te beperken en dus de impact op de omgeving te verkleinen."