Buurt dient bezwaar in tegen Ecowijk

Het Buurtcomité Ecowijk Gentbrugge heeft gisteren bij de Oost-Vlaamse deputatie beroep aangetekend tegen de verkavelingsvergunning die de stad Gent op 13 juli heeft verleend voor het project 'Ecowijk' . De NV Ecowijk wil dat met SoGent realiseren op de voormalige terreinen van het Ottenstadion en van de hockey- en tennisclub La Gantoise in Gentbrugge. "We benadrukken dat onze buurt de realisatie van een voorbeeldwijk van stadsontwikkeling inzake mobiliteit, energie en woontypologie zeer genegen is. We stonden en staan achter de oorspronkelijke plannen zoals de stad die in 2013 heeft voorgesteld. Maar plots ging het over een veel groter project, met 300 woningen, waarvan circa de helft appartementen, en daarnaast ruimtes voor handel, horeca, kantoren en diensten. Her en der op de site komen appartementsblokken, tot 7 bouwlagen hoog. Het is tegen dit grote project, dat de draagkracht van de omgeving ver overstijgt, dat tijdens het openbaar onderzoek in maart-april 560 buurtbewoners bezwaar hebben ingediend", zegt René Vermeir namens het buurtcomité. "We zullen het veel grotere project dat men nu wil doorduwen, blijven bekampen." (VDS/YDS)