Afbraak tot op sokkel om daarna ... weer op te bouwen

ENIGE MANIER OM PEPERBUS ISABELLAKAAI TE RENOVEREN

De wachterstoren aan de Schelde helt al gevaarlijk over.
Foto James Arthur De wachterstoren aan de Schelde helt al gevaarlijk over.
De Peperbus, het opmerkelijke torentje langs de Isabellakaai, wordt afgebroken. Dat is de enige manier om het degelijk te restaureren. Het wordt dus ook weer opgebouwd, exact zoals het er ooit uitzag. Dat moet nog dit jaar gebeuren.

Het onbekende, maar opmerkelijke torentje langs de Isabellakaai is voor velen onbekend. Het valt ook niet echt op, zo eenzaam langs het water, tussen een bomenrij en omringd door moderne bebouwing. Maar het bouwwerk, dat de Peperbus wordt genoemd omwille van zijn vorm, vertegenwoordigt wel een rijke geschiedenis. Het werd gebouwd in de 17de eeuw, als onderdeel van een nieuwe omwalling van de stad. Die liep van de Heuvelpoort tot de Kortrijksepoort. Stukken 'Gent' die daarvoor buiten de stad vielen, werden nu ook beschermd door de stadsmuur. Het torentje, oorspronkelijk waren er zelfs twee, deed dienst als uitkijkpost over de Schelde.


350 jaar later verkeert het nochtans beschermde monument in erbarmelijke staat. Het helt zelfs over en ziet eruit alsof het elk moment kan omvallen. Na jaren gebakkelei over wie de kosten voor de restauratie moet dragen, heeft de stad Gent uiteindelijk 200.000 euro vrijgemaakt om de Peperbus te redden. Dat was vorig jaar al. Sindsdien bleef het stil. Een klein actiecomité dat de Peperbus wil redden, vroeg bevoegd schepen Martine De Regge (sp.a) een stand van zaken.

Dringend

"Oktober vorig jaar werd een onderzoek uitgevoerd naar het aantal en de staat van de metalen ankers in het torentje", laat zij weten. "Het onderzoek kwam er na overleg met Onroerend Erfgoed en de Dienst Monumentenzorg. Uit dat onderzoek is gebleken dat demonteren tot op de sokkel en heropbouwen de meest aangewezen methode is om de wachttoren te restaureren."


Na interne besprekingen met Onroerend Erfgoed en Monumentenzorg heeft de stad eind november toestemming gegeven om op die manier te werk te gaan. De Peperbus zal dus verdwijnen, gelukkig maar voor even. De stad hoopt het bestek voor het restauratiedossier in de gemeenteraad van maart te kunnen goedkeuren. Gelijktijdig kan dan ook de procedure worden opgestart om een omgevingsvergunning te verkrijgen. Als alles vlot loopt, kan er nog voor de zomer aan de Pepermolen worden gewerkt. In de hoop dat die nog zolang standhoudt.


Al met al is de situatie aan de Isabellakaai momenteel precair. De kans dat het torentje effectief bezwijkt is reëel, en het staat langs een route waar veel fietsers en voetgangers passeren.