2018 wordt het jaar van de fietstunnel

DRIE GEVAARLIJKE CONFLICTZONES TUSSEN FIETSERS EN AUTO WORDEN WEGGEWERKT

Beeld van hoe de fietstunnel aan de Dampoort er zal uitzien.
Erik De Troyer Beeld van hoe de fietstunnel aan de Dampoort er zal uitzien.
Volgend jaar worden in Gent een fietstunnel en twee fietsonderdoorgangen aangelegd die enkele van de gevaarlijkste verkeerssituaties een pak veiliger moeten maken. Aan de Dampoort komt er een doorsteek dwars door de treinbedding. Aan de Sint-Lievenspoort en de Contributiebrug komt er een onderdoorgang.

De doorsteek aan de Dampoort kan het snelst gerealiseerd worden. In maart moeten die werken beginnen. De doorsteek moet het voor heel wat fietsers mogelijk maken om de Dampoort links te laten liggen. Het fietspad achter het winkelcentrum in de Dendermondsesteenweg loopt vandaag nog dood. Dankzij de tunnel kan dat fietspad doorgetrokken worden. Uitstel van de werken is geen optie aangezien er een strakke deadline is afgesproken met Infrabel. "In september is de aanbestedingsprocedure gestart. Eind november moeten de werken aan een aannemer gegund worden. In januari moet de subsidies uitbetaald zijn om in maart te beginnen", aldus schepen van Mobiliteit Filip Watteeuw (Groen). De tunnel wordt gesubsidieerd door de stad, de provincie en Europa. De voorbereidende werken beginnen dan wel in maart. Het eigenlijke graven van de tunnel is pas voorzien voor mei.

Toekomstbeeld van de onderdoorgang aan de Contributiebrug.
repro Erik De Troyer Toekomstbeeld van de onderdoorgang aan de Contributiebrug.

Onderdoorgang

"Er zijn twee periodes afgesproken met de stad. In mei-juni een eerste deel en in september- oktober een tweede deel. Dat kan kleine vertragingen met zich meebrengen maar de treinen van en naar de het station Gent-Dampoort zullen wel kunnen blijven rijden. Er wordt vaak 's nachts gewerkt om het spoornet zo veel mogelijk te ontzien", zegt Infrabel-woordvoerder Frederic Petit.


Een tweede belangrijk fiestproject is de onderdoorgang van aan de Sint-Lievenstunnel. Dat kruispunt is bijzonder gevaarlijk voor fietsers en wordt vaak zelfs gemeden.


Fietsers steken er vaak over in de veronderstelling dat ze voorrang hebben. Automobilisten die van de Sint-Lievenslaan komen moeten er voortdurend zwaar op de rem gaan staan. Op die plek komt er een onderdoorgang langs het water van de Schelde.


Zo blijven fietsers en auto's op het kruispunt volledig gescheiden. Ook deze werken zijn voorzien om te starten in het voorjaar van 2018. De werken zouden weinig hinder met zich meebrengen omdat ze grotendeels gebeuren buiten de bestaande wegenis.

Structurele oplossing

Nog een onderdoorgang is gepland aan de Contributiebrug. Daar moet één van de voornaamste fietsroutes (Coupure Links) één van de voornaamste autoroutes (Nieuwewandeling - Begijnhoflaan) kruisen. In het verleden ging dat gepaard met gevaarlijke situaties op die plek.


Er zijn inmiddels verkeerslichten geplaatst die voor beterschap zorgden maar er komt nu een structurele oplossing. De fietsers moeten dus zo het drukke autoverkeer niet meer kruisen. Die werken starten in het najaar van 2018.