180 uur werkstraf voor 20-jarige die drie leerkrachten verwondde

Vriend van dader die geweld in gang zette, komt ervan af met 100 uur

De VIP-school langs de Martelaarslaan.
JEW De VIP-school langs de Martelaarslaan.
De rechtbank heeft een 20-jarige man uit Kalken veroordeeld tot 180 uur werkstraf en 400 euro boete voor een zware vechtpartij tijdens een oudercontact op de VIP-school in Gent. Drie leerkrachten raakten toen gewond. Een van hen verloor het bewustzijn. Zijn vriend die het geweld in gang had gezet door de gsm van de klastitularis te stelen, kreeg 100 uur werkstraf.

Op 26 oktober van vorig jaar zakte Onur I. samen met zijn minderjarige broer en een vriend af naar het oudercontact van de school, die nu 'Het Spectrum' heet, om er 'te luisteren.' Met de minderjarige broer waren er al lange tijd heel wat gedragsproblemen en de technisch directeur was hiervoor al tot bij het gezin afgezakt om de opties te overlopen. Maar op voorhand was het al duidelijk dat het trio alleen maar problemen wilde veroorzaken. Die begonnen toen vriend Ali A. plots de gsm van de klastitularis afpakte en ermee naar buiten liep. "Omdat hij te weinig aandacht had voor de broers", verklaarde hij aan de rechtbank. "Doelbewust", volgens rechter Van Mol. "Hij had al een berichtje gekregen om de gsm te pakken en naar buiten te lopen zodat zij hem konden slaan." De klastitularis liep zoals voorzien naar buiten en vond er op een tafeltje zijn gsm terug. In het daaropvolgende tumult kreeg hij plots van de minderjarige leerling een slag tegen het hoofd.


Ondertussen hadden heel wat leerkrachten zich rond de broers verzameld (van A. was toen geen sprake meer, red.). Er volgde opnieuw wat duw- en trekwerk waarbij Onur I. plots een tweede leerkracht een slag gaf. Daarna spurtte I. naar buiten, achternagezeten door een derde leerkracht. Die kon hem staande houden en pakte hem bij de kap van zijn pull. I. gaf hem daarna een welgemikte slag waarbij het slachtoffer meteen het bewustzijn verloor. Twee straten verder werd de vechtersbaas opgepakt door de politie. Onur I. probeerde de rechter te overtuigen dat hij handelde uit wettelijke zelfverdediging. "Ik was er zeker van dat ze me zouden slaan", vertelde hij. Tot slagen kwam het uiteindelijk niet. "De leerkrachten hadden het recht om over te gaan tot burgerarrest, een recht dat iedere particuliere burger heeft. Ze hebben hen willen tegenhouden en deden dat op proportionele wijze."


Als Onur I., die al veroordeeld is voor een inbraak in de Benedictuspoort waar hij examenvragen stal, zijn werkstraf niet of slecht uitvoert, riskeert hij een vervangende gevangenisstraf van vijftien maanden. "Zijn handelingen getuigen van een manifest gebrek aan respect voor de integriteit van de slachtoffers. De feiten vonden plaats in een school, een omgeving die een veilige haven zou moeten zijn. Hij heeft een ernstig attitudeprobleem en heeft de wil om terreur te zaaien." Zijn kompaan die doelbewust de gsm had gestolen, ging resoluut voor de vrijspraak omdat hij niet de intentie had om de gsm te houden. Maar dat is strafrechtelijk niet relevant volgens de rechter. Hij kreeg 100 uur werkstraf of een plaatsvervangende gevangenisstraf van negen maanden. De gewonde leerkrachten kregen allen een schadevergoeding toegewezen. De minderjarige leerling zal zich op 11 september voor de jeugdrechter moeten verantwoorden.