110.000 euro voor meer kleuters

VLAAMSE SUBSIDIE MOET 'SPIJBELEN' OP LAAGSTE NIVEAU INDIJKEN

In de Kleine Icarus komen de kleuters met plezier naar school.
Wannes Nimmegeers In de Kleine Icarus komen de kleuters met plezier naar school.
Gent wil er dit schooljaar voor zorgen dat meer kleuters naar school gaan. 1 op 7 kleuters blijkt onvoldoende aanwezig op school. "Die afwezigheid heeft meestal ook gevolgen voor de latere schoolcarrière", zegt schepen van onderwijs Elke Decruynaere (Groen).

Het probleem in Gent is niet dat ouders geen school vinden voor hun kleuter. Integendeel, het aantal kleuters dat inschrijft is opvallend hoog. "De problematiek gaat over het niét regelmatig naar school gaan. De leerplicht start maar vanaf 6 jaar, dus kleuters zijn niet verplicht om naar school te gaan, maar we moedigen het wel aan, want het maakt een wereld van verschil voor hun latere kansen in het onderwijs", verduidelijkt Decruynaere. In het schooljaar 2014-2015 waren er van de 10.691 Gentse kleuters 707 (of 15,12 procent) onvoldoende aanwezig.

Welkom

Een belangrijke voorwaarde om 'spijbelen' bij kleuters tegen te gaan, is dat kleuters en hun ouders zich welkom voelen op school. "Een zachte overgang van de kinderopvang naar de school, voldoende aandacht en dialoog met de ouders zijn belangrijk toont onderzoek aan", geeft Decruynaere aan.


Om het probleem aan te pakken starten verschillende Gentse scholen samen met het Onderwijscentrum Gent en de inloopteams van Kind en Preventie zogenaamde 'proeftuinen' op. De Vlaamse Overheid kende daarvoor een subsidie van 110.000 euro toe aan de stad Gent. "De bedoeling is dat scholen kunnen leren van elkaar. Een aantal scholen kampen met een onaanvaardbaar hoog aandeel van kleuterafwezigheid." Het probleem van lage kleuterparticipatie situeert zich voornamelijk in de wijk Sluizeken-Tolhuis-Ham en de aangrenzende wijken Brugse Poort, Rabot en Bloemekenswijk. "We brengen scholen waar meer dan 12 procent regelmatig afwezig is samen met andere scholen in dezelfde buurt en laten ze leren van elkaar. Er gaan ook mensen aan de slag op de scholen zelf, als extra hulp en coach. De samenwerking met de inloopteams maakt de brug tussen onderwijs en welzijn. Dat blijkt voor de kleintjes zeer belangrijk", zegt Decruynaere.

Aantrekkelijk

Om de hoge afwezigheid bij kleuters aan te pakken, werkt het onderwijscentrum Gent ook nauw samen met het Centrum voor Vernieuwing in de Basisvoorzieningen voor Jonge Kinderen (VBJK) dat heel wat expertise in huis heeft inzake kleuterparticipatie. Op 22 september organiseren beide partners in samenwerking met UGent een studiedag rond het thema. "De titel van die studiedag luidt: schoolrijpe kinderen of kindrijpe kleuterschool?", zegt Ellen Rutgeerts, communicatieverantwoordelijke van VBJK. "In tegenstelling tot heel wat andere Europese landen gaan kinderen in ons land al heel vroeg naar school, terwijl in het buitenland vaak een geïntegreerd aanbod van kinderopvang en kleuteronderwijs bestaat. De vraag is dus niet enkel hoe we ouders overtuigen om hun kinderen vaker naar school te sturen, maar ook hoe we scholen beter kunnen afstemmen op kleuters. Zonder afbreuk te doen aan de inspanningen die heel wat leerkrachten vandaag al leveren."