"Vrees voor een verhoogde studiedruk"

STUDENTEN NIET TE VINDEN VOOR HERVORMING ACADEMIEJAAR

Een meerderheid van de studenten in Gent is niet te vinden voor een grondige herindeling van het academiejaar. Dat blijkt uit een enquête van de Gentse studentenraad die vorige maand werd afgenomen onder 8.000 respondenten. Dood en begraven is de hervorming nog niet. "Voorlopig blijven alle pistes open", zegt de UGent.

Een vervroegde start van het academiejaar begin september om de eerste zit al af te ronden voor de start van de kerstvakantie, een nieuw modulesysteem met lesperiodes van zes weken gevolgd door een examenperiode of een tweede zit die sneller volgt op de examens van de tweede semester zodat er nadien een gegarandeerde vakantieperiode is, maar wel minder tijd om te blokken.


Het is een greep uit de voorstellen voor een drastische hervorming van het academiejaar die vorig jaar heel wat stof deden opwaaien toen ze aan het licht kwamen. De Gentse studentenraad achtte het opportuun om een enquête in te richten om te peilen naar het draagvlak bij de studenten voor deze ingrijpende maatregelen.


Dat het debat leeft, blijkt uit het aantal respondenten: meer dan 8.000 studenten vulden de bevraging in die vorige maand via sociale media werd verspreid. De resultaten van de enquête wijzen erop dat slechts een minderheid van het studentenpubliek zich achter de voorgenoemde maatregelen schaart. Zo kanten 4.302 respondenten (53 procent) zich tegen het gecontesteerde modulesysteem met een ruimere spreiding van de examens tijdens het academiejaar. 3.757 procent respondenten of 47 procent is voor. Een meerderheid van de studenten (56 procent) is ook tegen een verschuiving van de start van het academiejaar als dat tot gevolg heeft dat het volledige eerste semester voor de kerstvakantie afgerond dient te zijn.

Kortere inhaalweken

Dylan Couck, rechtenstudent en studentenvertegenwoordiger in de onderwijsraad van de UGent, geeft tekst en uitleg bij de resultaten. "De meest ingrijpende voorstellen worden inderdaad afgekeurd door een kleine meerderheid van de studenten. De vrees voor een verhoogde studiedruk en extra werklast, die nu al niet te onderschatten zijn, spelen een grote rol. Voor kleinere maatregelen zoals het inkorten van inhaalweken om meer tijd vrij te maken voor blokperiodes is er wel een groter draagvlak", zegt studentenvertegenwoordiger Couck.


Ondanks de resultaten van de enquête wil de UGent een drastische hervorming nog niet afschieten. "Het overleg is nog volop lopende. Sowieso moet grondige wijzigingen gedragen worden door de andere Vlaamse universiteiten, maar voorlopig houden we alle pistes open", klinkt het bij de persdienst van de UGent.


Gisterennamiddag kwamen de verschillende voorstellen ook ter sprake op een overleg tussen de verschillende Vlaamse universiteiten. Ook daar stootten de hervormingsvoorstellen van de UGent en de KU Leuven op een reeks kritische bemerkingen onder meer over de kostenplaatje van de hervorming als er extra personeel moet ingeschakeld worden door de hervorming van het academiejaar.