"Ondertunneling E17 en B401 kan in 5 jaar"

DOCENT ZEGT DAT TUNNELS VAN 2,7 MILJARD ZICHZELF TERUGBETALEN

De verkeerswisselaar E17-E40 in Gent.
Yves Masscho De verkeerswisselaar E17-E40 in Gent.
Volgens KU Leuven-docent Dirk Coopman moet het met wat goede wil mogelijk zijn om binnen de vijf jaar de E17 op Gents grondgebied én het B401-viaduct te ondertunnelen. "De machines bestaan om zo'n tunnel zonder hinder te graven en Europa schenkt vele miljarden aan dergelijke projecten. Bovendien betaalt het project zichzelf terug", zegt hij.

De Gentse architect Dirk Coopman onderzocht de mogelijkheden om de E17 te ondertunnelen in opdracht van het Overlegplatform Zwijnaarde. Hij bekijkt daarin een ondertunneling van de E17 tussen de Scheldevallei in Zwijnaarde en de Gentbrugse Meersen met een aftakking stadinwaarts.


"Een autostrade intunnelen is geen utopie", zegt Coopman. "In heel wat steden gebeurde het al. Zo werd in Madrid 56 kilometer stadsautostrade ondertunneld. Tussen de finale plannen en uitvoering zat amper vijf jaar. Dat moet hier in Gent ook mogelijk zijn. De machines om de E17 te ondertunnelen bestaan. Het gaat om grote tunnelboormachines die kunnen werken terwijl de eigenlijke E17 gewoon in dienst blijft. Er zal nauwelijks hinder zijn door de werken."

Architect en docent Dirk Coopman.
repro Erik De Troyer Architect en docent Dirk Coopman.

Openbare ruimte

"Op de plek waar de E17 verdwijnt, ontstaat op die manier enorm veel openbare ruimte.


Zelfs na het bouwen van enkele duizenden woningen rondom pleinen en parken, blijft er zowat 101 voetbalvelden aan publiek domein over", vertelt Coopman. "In Madrid heeft men boven de tunnel een lang stadspark aangelegd, maar het is absoluut meer aangewezen een aaneenschakeling van pleinen en parken te voorzien omhuld door architectuur. Dit betreft zonder meer een ideaal woonuitbreidingsgebied. Pleinen en parken kunnen immers uitstekend instaan om een buurt zijn beste versie te geven. Gescheiden woonkernen worden door series aan pleinen opnieuw verbonden. Woonuitbreidingsgebieden in de stad bezit niets anders dan voordelen. De nabijheid van scholen en winkels levert een kleinere ecologische voetprint aan. Vooral het concept dat een serie aan pleinen en parken eindigen op twee natuurgebieden levert voor een grotere regio een bijzonder aantrekkelijke stedenbouwkundige invulling aan. Door de tunnel een lengte te geven van de Scheldevallei in Zwijnaarde tot voorbij de Gentbrugse meersen eindigt deze serie aan pleinen en parken immers op twee grote natuurgebieden."

Investering

"De E17 op Gents grondgebied is twaalf kilometer lang. De kostprijs van het ondertunnelen van twee drievaksbanen komt op zo'n 210 miljoen euro per kilometer. Met wat extra afritten en kosten zou de hele ondertunneling van de E17 en de B401 zo'n 2,7 miljard euro gaan kosten. Dat is een astronomisch bedrag, maar het is een investering die zichzelf terugbetaalt", zegt Coopman.


"We maken in ons land te weinig gebruik van de vele Europese miljoenen die Europa ter beschikking stelt aan gelijkaardige projecten. Men moet gewoon een sterk dossier hebben en een historische fout als de E17 die door Gentse woonkernen loopt, komt zeker in aanmerking. Bovendien kan men die uitgaven relatief snel terugverdienen. Ik denk dan aan een tolheffing. Als men vier euro tol zou vragen is de investering na tien à vijftien jaar al terugbetaald. Als men 1,30 euro tol vraagt, kan de tunnel op dertig jaar worden terugbetaald. Maar er zijn nog meer terugverdienmogelijkheden. De creatie van bouwgrond, de aanzienlijke meerwaarde van alle nabij gelegen woningen en de feitelijkheid dat dit leidt tot een hoger uitgave patroon, het tewerkstellingsvoordeel maar ook een substantieel gezondheidsvoordeel", aldus Coopman.

Zuivere lucht

"Feit is dat door krachtige filters de lucht in de regio zuiverder zal worden, waardoor minder mensen ziek worden. We hebben politici nodig die over de verschillende overheidsniveaus heen dit project dragen. Het moet ook meer dan een verkiezingsleuze worden. De stad heeft vandaag inderdaad een studie besteld, maar dit dan enkel voor de fly-over, over de E17 wordt nauwelijks gepraat tussen stad, Vlaanderen en Europa. De huidige structuurvisie 2030 spreekt slechts van 'een streven naar een alternatief' voor de E17. Er zijn geen concrete stappen daaromtrent bekend. Integendeel, in de wandelgangen is het gekend dat de viaduct in Gentbrugge niet voor 2040 zal verdwijnen."