"Familiegeschiedenis in één muisklik"

DRIE EEUWEN PAROCHIEREGISTERS ONLINE VOOR STAMBOOMONDERZOEKERS

Leon moet nu nog naar het archief om de parochieregisters uit te pluizen, binnenkort kan hij dat ook thuis doen.
Foto Wannes Nimmegeers Leon moet nu nog naar het archief om de parochieregisters uit te pluizen, binnenkort kan hij dat ook thuis doen.
Gentenaars die hun familiegeschiedenis willen onderzoeken, krijgen het veel makkelijker. Alle notities van de vroegere pastoors over huwelijken, overlijdens en doopsels die tussen de 16de en de 18de eeuw plaatsvonden, worden online gezet. "Een schat van informatie in een muisklik", klinkt het.

Op de volgende gemeenteraad ligt de uitleenbeurt van 10 lopende meter aan archiefstukken uit het stadsarchief aan het rijksarchief op tafel. Het gaat om de zogenaamde parochieregisters. "Elke pastoor van de 16de eeuw tot 1796 hield nauwgezet een register bij van alle doopsels, alle trouwen en alle overlijdens in die parochie. Die registers zijn al vele jaren ter inzage en worden zeer regelmatig opgevraagd door mensen die willen graven in hun familiegeschiedenis. Die documenten inkijken kon echter enkel door fysiek aanwezig te zijn in het archief. Het is een werk dat veel tijd in beslag neemt en het archief is slechts een paar halve dagen open voor het publiek. Daardoor is het voor mensen met een voltijdse job niet meer haalbaar is om aan een familieonderzoek te beginnen. Dankzij deze gescande documenten zal men al aan familieonderzoek kunnen beginnen eenvoudig door een naam in te tikken op de website van het rijksarchief", zegt Pieter-Jan Lachaert archivaris van het Gentse stadsarchief in Gentbrugge.


"De documenten worden door het stadsarchief in tijdelijke bruikleen gegeven aan het rijksarchief. Zij zullen die duizenden documenten inscannen en online beschikbaar maken. Dat gebeurt op kosten van het rijksarchief. Gent was wat een zwarte vlek als het op digitalisering van parochieregisters aankomt. Brugge, Antwerpen en Brussel hebben hun registers al laten inscannen en Gent kon dus niet achterblijven", zegt Lachaert.


Dagelijks komen in het stadsarchief amateurgenealogen de parochieregisters opvragen. "Speurwerk naar de eigen stamboom blijft bijzonder populair. Die parochieregisters behoren tot onze meest doorzochte documenten. Er is altijd iemand ter plaatse om de speurders naar de juiste registers te leiden, maar het eigenlijke speuren moet men zelf doen. Ik verwacht dat deze gegevens stamboomonderzoek in het Gentse nog wel een flinke boost kunnen geven."

Latijn

In oktober worden de parochieregisters opgehaald in Gentbrugge en naar het rijksarchief gebracht. Vermoedelijk zullen ze vanaf begin 2017 ingescand en raadpleegbaar zijn. Enige minpuntje is dat veel kerkdocumenten opgesteld zijn in het Latijn.


Het stadsarchief sluit meteen nog een tweede deal. "Door de jaren heen hebben we heel wat archiefmateriaal verzameld dat geen rechtstreekse link heeft naar Gent. Ook dat wordt naar het rijksarchief verhuisd. Dat zorgt ervoor dat de documenten een betere plaats krijgen én dat we zelf wat extra schapruimte krijgen", legt Lachaert uit.