"De mythische sfeer blijft, we gaan niets opblinken"

ZEVENTIG GRAVEN OP HEUVEL CAMPO SANTO KRIJGEN OPKNAPBEURT

Op Campo Santo staan enkele monumentale graven die dringend aan restauratie toe zijn.
Wannes Nimmegeers Op Campo Santo staan enkele monumentale graven die dringend aan restauratie toe zijn.
Campo Santo, het Père Lachaise van Gent, krijgt een make-over. Op de grafheuvel, het oudste deel van de begraafplaats, worden zeventig waardevolle graven hersteld en zullen een paar bomen gekapt worden.

Weldoenster Marie de Hemptinne werd in 1847 als eerste begraven op wat later de mooiste begraafplaats van Gent zou worden. Ze ligt vlakbij de kapel op de heuvel, die al in 1720 werd gebouwd. Na de Hemptinne volgden heel wat andere begrafenissen op en later ook rond de heuvel. In al die tijd werd er nooit een grondige restauratie uitgevoerd. Heel wat monumentale graven liggen er dan ook vervallen bij. "Nu voeren we een inhaalbeweging door", zegt schepen van Burgerzaken Sofie Bracke.

Sommige graven zijn gebarsten of mankeren stukken...
Wannes Nimmegeers Sommige graven zijn gebarsten of mankeren stukken...

Concessie

"Enkele jaren geleden hebben we vastgesteld dat de stabiliteit van de heuvel in orde is, want daar bestond twijfel over. Nu kunnen we dus de graven aanpakken, want als we het nu niet doen, zijn ze verloren. We hebben een zone afgebakend met 150 graven op het oudste stuk van de begraafplaats. We hebben bekeken op welke graven geen concessie meer rust en welke waardevol genoeg zijn om te behouden. Voor tachtig graven hebben we de concessionarissen - die verantwoordelijk zijn voor het graf - aangeschreven met de vraag de graven te restaureren. Als ze dat niet doen en het graf vormt een bedreiging voor de veiligheid of voor de omliggende graven, kan de concessie worden opgeheven en wordt het graf eigendom van de stad", gaat Bracke verder.

...terwijl andere dan weer moeten gestut worden.
Wannes Nimmegeers ...terwijl andere dan weer moeten gestut worden.

Restauratie

"Van zeventig graven zonder concessie, waaronder drie grafkapellen, hebben we besloten het heft in eigen handen te nemen. Aannemer Artes, die ook de kathedraal gerestaureerd heeft, zal die graven onder handen nemen. Het is niet de bedoeling die graven op te blinken en er als nieuw te doen uitzien, integendeel. De mythische sfeer moet behouden worden. Er zal nog altijd mos te zien zijn, maar de gebroken grafstenen worden verlijmd, ornamenten hersteld en waar dat nodig worden ook de fundamenten verstevigd. Verder gaan we ook zes bomen kappen omdat ze aan wortelrot lijden of omdat hun wortels de graven kapot duwen."

Nog andere graven hebben schade opgelopen door boomwortels
Wannes Nimmegeers Nog andere graven hebben schade opgelopen door boomwortels

Sectie R

Het stadsbestuur heeft voor deze make-over 520.000 euro vrijgemaakt. Het is de eerste grote restauratie op de grafheuvel van Campo Santo en in principe moet die tegen de zomer van 2018 klaar zijn. Tot dan blijft de werfzone afgesloten. Eerder al werd - uit noodzaak - wel al een ander deel van het kerkhof heraangelegd. In de zogenaamde 'sectie R' stonden in 2003 alle ondergrondse muren van de grafkelders op instorten. Zes jaar lang werd gewerkt om dat in orde te krijgen. De lichamen moesten zelfs tijdelijk verwijderd en nadien teruggeplaatst worden in de graven. Op sectie R werden nadien zoveel mogelijk uniforme grafstenen gebruikt. Dat zal op de heuvel niet gebeuren.

Beroemdheden

Op Campo Santo liggen heel wat beroemdheden begraven, zoals Karel Van De Woestijne en Jan Frans Willems, maar bij de te restaureren graven zitten geen 'grote namen'. Het eerste graf, van Marie de Hemptinne, verkeert na 170 jaar nog altijd in goede staat.