"Afbraak B401 geen onoverkomelijk probleem"

STAD WIL IN SEPTEMBER DUIDELIJK PLAN HEBBEN VOOR TOEKOMST 'FLY-OVER'

Het stadsbestuur wil na de zomer een plan hebben over de toekomst van het B401-viaduct.
Wannes Nimmegeers Het stadsbestuur wil na de zomer een plan hebben over de toekomst van het B401-viaduct.
Na de zomer wil het stadsbestuur de grote lijnen voor het B401-viaduct klaar hebben. Daarvoor organiseert de stad binnenkort een 'Fly-Over weekend' waar Gentenaars mogen meedenken over een toekomst zonder het bouwwerk. Oppositiepartij N-VA is minder enthousiast en noemt het een verkiezingsstunt.

De stad bestelde een studie van 200.000 euro om na te gaan wat de mogelijkheden zijn wanneer het viaduct wordt geknipt of afgebroken. Een echt duidelijk toekomstbeeld leverde die studie nog niet op, enkel een paar grote lijnen werden uitgestippeld. Het gaat dan bijvoorbeeld over bouwen of groen aanleggen op het vrijgekomen stuk, het aanleggen van een fietssnelweg enzovoort. Op 26 en 27 mei wordt daarover gepraat in de Krook en wordt een wandeling langs de B401 georganiseerd.


Het viaduct is één van de grote verkeersaders naar de stad en dus zal er qua mobiliteit een oplossing gezocht moeten worden. Schepen van Mobiliteit Filip Watteeuw (Groen) zegt dat een afbraak geen onoverkomelijke mobiliteitsproblemen met zich meebrengt. "In Ledeberg bouwen we al een parking voor 550 auto's en ook de parking van het belastingsgebouw wordt nauwelijks gebruikt. Daar bovenop zal nog een extra park & ride nodig zijn die een eind verder van de stad ligt. Het viaduct krijgt vandaag zo'n 10.000 auto's per dag te verwerken. We zouden de mensen naar de stad kunnen krijgen door bijvoorbeeld zelfrijdende busjes in te leggen. Of er zou een zeer frequente tramlijn kunnen komen. Een albatrostram kan meer dan 300 mensen vervoeren. Met 30 trams op een dag kan men al veel doen. We zullen ook het autoverkeer niet helemaal afknippen. Wie met de auto in de binnenstad moet zijn, zal dat nog steeds kunnen", aldus Watteeuw.


Het hele toekomstplan staat vandaag echter nog op los zand. Niet de stad, maar Vlaanderen is namelijk eigenaar is van het viaduct en dat betekent dat de stad moet rekenen op de goodwill van de minister van Mobiliteit en het Agentschap Wegen en Verkeer. Zij hebben wel meegewerkt aan de studie, maar er is op geen enkel moment een engagement gekomen.


Bij oppositiepartij N-VA kan men niet lachen met de timing. "Na vijf en een half jaar niets doen, gaat men minder dan vijf maanden voor de verkiezingen én met het belastingsgeld van alle Gentenaars het eigen verkiezingsprogramma in de verf zetten. Dit is de schaamte ver voorbij", aldus N-VA-Lijsttrekker Anneleen Van Bossuyt. "De B401 is één van de verkeersknopen die opgelost moeten worden samen met de Dampoort, het E17-viaduct en de Sifferverbinding. We zien de B401 niet als dé grootste zorg op vlak van mobiliteit op dit moment."

Op de pilaren onder het viaduct zijn verschillende beelden van Gentenaars aangebracht.
Wannes Nimmegeers Op de pilaren onder het viaduct zijn verschillende beelden van Gentenaars aangebracht.