"30 jaar viaduct E17 is te lang"

Schepen van Mobiliteit Filip Watteeuw (Groen) zal nog deze maand minister Ben Weyts (N-VA) trachten te overtuigen om toch een alternatief te zoeken voor het viaduct van Gentbrugge. Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) liet maandag weten dat het viaduct nog 25 tot 30 jaar mee kan en dat het dan ook weinig waarschijnlijk is dat er snel verandering komt in de situatie daar. "Uit mijn informatie bleek een veel kortere houdbaarheidsdatum, dus dat cijfer verbaasde me", zegt Watteeuw. "Maar eigenlijk maakt het niet uit hoe lang dat viaduct technisch nog kan meegaan. De realiteit is dat de omwonenden veel hinder ondervinden. Over 10 tot 15 jaar moet er een oplossing komen. Niets houdt de minister tegen om nu al te plannen en zo een hele wijk overlast te besparen. Wij steunen het actiecomité." Zowel de stad als het actiecomité ging er van uit dat het viaduct nog hooguit 10 tot 15 jaar bruikbaar zou zijn. Wat er in de plaats moet komen, laten ze nog in het midden. Een tunnel is een optie net als een zogenaamde 'netkous' rond de autosnelweg. Dat is een soort zwevende tunnel die het lawaai van het autoverkeer absorbeert. Ook een nieuw tracé behoort tot de mogelijkheden. (EDG)