Schepen Çaglar krijgt 18 maanden cel

STEMMENKANON CD&V VEROORDEELD VOOR PASSIEVE CORRUPTIE

Ali Çaglar (links) met zijn advocaat Jan Swennen aan het gerechtshof.
Foto Mine Dalemans Ali Çaglar (links) met zijn advocaat Jan Swennen aan het gerechtshof.
De Genkse schepen Ali Çaglar (45) is samen met Fabrizio Muto (46), ex-president van de Genkse Hells Angels, veroordeeld tot een celstraf van 18 maanden met uitstel en een boete van 6.000 euro voor passieve corruptie en valsheid in geschriften. De CD&V'er is ook voor tien jaar ontzet uit zijn burgerrechten, waardoor hij geen openbaar ambt meer mag uitoefenen.

Ali Çaglar (45) liet tijdens zijn verkiezingscampagne in 2012 twee facturen van 2.500 euro voor verkiezingsdrukwerk en 'geleverde prestaties' factureren aan de Nederlandse ondernemer Hendrik Pals (64) uit As, zaakvoerder van bouwbedrijf Deta-Link. Çaglar gaf de onkostenfacturen en de sponsoring niet aan in zijn verkiezingsuitgaven. In ruil voor de sponsoring zou Çaglar zijn invloed gebruiken om de openbare aanbestedingen voor werken bij distributiebeheerder Infrax aan Pals te laten toewijzen. "Dat was louter dienstbetoon", verklaarde Çaglar daarover eind april tijdens de zitting. "Ik heb al honderden mensen geholpen of ze mij nu sponsoren of niet."


De rechtbank oordeelde daar anders over. "Dit overstijgt het louter dienstbetoon van een politicus. Hij heeft zich laten betalen om invloed uit te oefenen bij Infrax en hij heeft ook stappen ondernomen om die invloed te laten gelden", luidde het 30 pagina's tellende vonnis. "Hij heeft een constructie opgezet met valse facturen om zijn aangifteverplichting volgens de kieswet te omzeilen. Omdat hij anders twee zaken deed die verboden zijn: zijn persoonlijk maximum uitgavenlimiet overschrijden en een bedrag aan sponsoring van een bedrijf ontvangen dat boven het wettelijk maximum ligt."

Campagne

Fabrizio Muto (46), die zich volgens de aanklager in 2012 het vuur uit zijn sloffen liep om geld voor Çaglars verkiezingscampagne te vinden zodat zijn stadsgenoot hem nadien 'als burgemeester' zou kunnen helpen, bracht Çaglar en Pals met elkaar in contact. "Uit de telefoontap blijkt duidelijk dat de drie tijdens hun lunchafspraak op restaurant goed beseften dat het 'link' was wat ze gingen doen. Ze wisten dat ze meewerkten aan de valsheid", beschreef de rechtbank. Çaglar, Muto en Pals kregen elk 18 maanden cel met uitstel en een boete van 6.000 euro. Ali Çaglar moet ook het vermogensvoordeel van 2.500 euro, het bedrag van een van de facturen, terugbetalen en is tien jaar ontzet uit zijn burgerrechten. Dat is vooral zwaar voor zijn politieke carrière. De Genkse schepen van Sport en Openbare Werken zette tijdelijk al een stap terug.

Beroep

"We tekenen hoger beroep aan en dan bestaat dit vonnis als het ware niet", reageerde Jan Swennen, de raadsman van Çaglar na de uitspraak. Of Çaglar op 14 oktober zal opkomen bij de verkiezingen staat nog niet vast. De Genkse schepen sloot zelf kort af: "We zijn voor de vrijspraak gegaan en we hebben die niet gekregen, daarom gaan we in beroep."