Islamitische school verdeelt de meningen

CRESCENT COLLEGE WIL VOLGEND SCHOOLJAAR VAN START GAAN

Initiatiefnemer Servet Akgun wil zijn islamitische school onderbrengen in het Syntragebouw.
Foto Karolien Coenen Initiatiefnemer Servet Akgun wil zijn islamitische school onderbrengen in het Syntragebouw.
Komt er vanaf volgend schooljaar een islamitische middelbare school in het Syntragebouw in Winterslag? Daarover moet het Vlaams ministerie van onderwijs beslissen. Zo'n 50 leerlingen hebben zich al ingeschreven aan het Crescent College.

De oprichting van de school wordt met gemengde gevoelens en veel vragen onthaald. Wat politieke partijen zoals Vlaams Belang en Open Vld dwarszit, is dat een islamitische school leidt tot segregatie. Ook staatssecretaris en kandidaat-burgemeester Zuhal Demir (N-VA) is om dezelfde reden tegen de school gekant.

Integreren, niet segregeren

"We doen niet aan segregatie maar willen net integratie stimuleren met onze aanpak", reageert Ramazan Erbas, een van de mensen achter het Crescent College. "We gaan voor een actief burgerschap en sociale samenhang." Erbas wil vooral de schoolse achterstand bij kinderen met een migratieachtergrond een halt toeroepen. "Het gaat niet om de verpakking maar om de inhoud, en het doel dat we willen bereiken, namelijk de schooluitval tegengaan. In Genk verlaat 15 procent van de allochtone kinderen vandaag het middelbaar zonder diploma. Ons doel is om met onderwijs van hoge kwaliteit de jongeren klaar te stomen voor de samenleving. Zodat ze een diploma behalen waarmee ze later een volwaardige job vinden."


De initiatiefnemers van de islamitisch geïnspireerde school zijn overtuigd dat ze de schoolachterstand en uitval gevoelig kunnen terugdringen. Hiervoor nemen ze El Habib, een islamitische basisschool in Maastricht, als voorbeeld. "Twee jaar na elkaar is El Habib verkozen tot de beste school van Nederland", zegt Servet Akgun (35), voorzitter van het Crescent College. "Op de landelijke eindtoesten werd 9,4 op 10 gescoord. Daar is de schoolse achterstand van anderhalf jaar helemaal weggewerkt."

Niveau opkrikken

Dat laatste is één van de belangrijkste bestaansreden van het Crescent College. "We willen met goed onderwijs het niveau van elke leerling opkrikken", zegt Akgun. "Centraal staat het welbevinden van de jongeren op school. We focussen op hun interesses en talenten." Extra aandacht gaat naar de ouders. "Zij worden belangrijke partners", verduidelijkt Akgun. "Ze komen niet gewoon hun kinderen op school droppen. Voor hen stellen we een apart lokaal ter beschikking en ze kunnen een kijkje gaan nemen in de klas van hun kind. We gaan hen ook thuis begeleiden zodat ze de vinger aan de pols kunnen houden en de kinderen op de voet volgen. Het welbevinden en ouderbetrokkenheid zet de leerlingen aan tot betere prestaties, extra motivatie en een beter zelfbeeld."