Dichten digitale kloof voor kinderen uit kansarme buurten

Zo'n 300 kinderen en jongeren tussen 8 en 14 jaar volgen Neighbourhood Coding, een initiatief van het jeugdwelzijnswerk Gigos en docenten van de PXL- hogeschool waarbij ze op een niet- schoolse maar wel speelse en leerrijke manier vaardigheden aanleren om op tablet een programma te schrijven en met lego constructies te bouwen. "We willen de digitale ongelijkheid tussen jongeren uit kwetsbare buurten en hun kansrijkere lotgenoten verkleinen", zegt Johen Didden, docent ICT en media aan de PXL.


Hij leidde onlangs in het buurthuis De Singel in de wijk Waterschei een workshop waaraan 20 kinderen deelnamen. "Ze krijgen een eigentijds bouwpakket waarmee ze wetenschap en techniek op hun niveau en op hun tempo leren ontdekken", vervolgde Didden. "Kinderen leren samenwerken en probleemoplossend denken", aldus nog de docent.


(LXB)