Buurt vreest aantasting gezondheid
door uitbreiding van staalfabriek

Omwonenden van staalfabriek Aperam hebben bij de stad bezwaar aangetekend tegen de aanvraag van een omgevingsvergunning voor de uitbreiding van de bestaande koudwalserij. Welgeteld 75 gezinnen uit de wijk Sledderlo vinden dat de geplande werken ten koste gaan van de meer dan 1.100 personen die aan de slag zijn bij Aperam en van de buurtbewoners.

"Er mag geen vervuiling meer bijkomen", zegt Harrie Dewitte, gemeenteraadslid voor de PVDA en samensteller van het gezamenlijk bezwaarschrift. "De uitstoot van zware metalen moet nog verder dalen. Er blijft een verhoogd gezondheidsrisico bestaan. Dat is het hoogst in de woonzones ten noordoosten van Genk-Zuid. Het is niet onaanvaardbaar hoog, maar de concentraties chroom en nikkel zijn niet te verwaarlozen." 

De directie laat uitschijnen dat het productievolume van roestvrij staal niet gaat verhogen. "Er komt een nieuwe koudwals en de productiviteit ervan ligt hoger. Een hogere productie geeft hogere concentraties zware metalen."

Metingen

Verder vraagt de buurt om extra metingen van de uitstoot van de geplande schoorsteen, 30 meter hoog.  Bijna alle onderzoeken naar de gevolgen van zware metalen op de gezondheid, zijn gebaseerd op gemiddelde waarden. "We weten dat piekwaarden een grote rol spelen bij de effecten op de mens, omdat zware metalen zich opstapelen in het lichaam", aldus Dewitte. "We willen de piekwaarden per dag kennen. De buurtbewoners zijn extra bezorgd over de uitstoot van chroom 6, een kankerverwekkend stof. "We gingen ervan uit dat de verhouding chroom 6 ten opzichte van het totaal gemeten chroom 1 procent was. Wel, uit de metingen over een periode van zeventig dagen blijkt dat op bijna de helft van de waarden van chroom 6 boven de 1 procent ligt", aldus Harrie Dewitte.

De buurt dient massaal bezwaren in tegen de uitbreiding van staalfabriek Aperam.
Mine Dalemans De buurt dient massaal bezwaren in tegen de uitbreiding van staalfabriek Aperam.Reacties

Alle reacties worden voor publicatie gelezen -en goed- of afgekeurd- door het moderatie-team van HLN. Elke reactie moet voldoen aan deze gedragsregels.
Je naam en voornaam verschijnen bij je reactie.