Brug Albertkanaal 2 meter verhoogd

Gisteren startten de werken om de brug over het Albertkanaal, meer bepaald op de Westerring, op te vijzelen. De brug wordt iets meer dan 2 meter verhoogd tot 9 meter.
Foto Mine Dalemans Gisteren startten de werken om de brug over het Albertkanaal, meer bepaald op de Westerring, op te vijzelen. De brug wordt iets meer dan 2 meter verhoogd tot 9 meter.

Gisteren zijn de werken gestart voor het opkrikken van de brug op de Westerring over het Albertkanaal. Het is één van de negentien bruggen die verhoogd moeten worden. Elke brug moet 9,1 meter hoog zijn. Het betekent dat de brug op de Westerring iets meer dan twee meter opgekrikt moet worden. "Hiermee voldoen we aan een Europese richtlijn", reageert Liliane Stinissen, woordvoerster van ND Scheepvaart die de werken aan de bruggen uitvoert. "Met de verhoging van de bruggen kunnen straks schepen tot vier lagen vol containers op het kanaal varen", vervolgt Stinissen. "Nu kunnen we maar tot drie lagen gaan." NV Scheepvaart kiest ervoor om de bruggen waar mogelijk niet af te breken en nieuwe maar verhoogde bruggen in de plaats aan te leggen. "We vijzelen de bruggen op. Hetgeen volledig computergestuurd gebeurt." De brug over de Westerring weegt zo'n 4.600 ton. De naden aan beide uiteinden van de brug worden doorgesneden. "Bovenop de bestaande pijlers die de brug dragen wordt een stuk bijgezet tot op de vereiste hoogte." Tegelijkertijd wordt de weg van en naar de brug aangepast zodat de laatste vanaf 8 augtus dit jaar terug opengaat voor het verkeer. In totaal moeten in de provincie 33 bruggen worden opgekrikt. Er zijn nog 19 te gaan. Aan de verhoging van de 33 bruggen hangt een prijskaartje van 235 miljoen euro vast. Zolang de werken duren, wordt een omleiding voorzien. De schepvaart ondervindt geen hinder van de werken. Voor de bussen van De Lijn zijn alternatieve ritten ingelegd. Bovendien is een tonnagebeperking opgelegd om zo te voorkomen dat het zwaar verkeer door de woonkernen trekt.


(LXB)