Bijkomende acties voor betere luchtkwaliteit op Genk-Zuid

De luchtkwaliteit op Genk-Zuid, zo blijkt uit de metingen vanaf augustus 2016 tot juli 2017 die de voorbije maand door de stuurgroep leefmilieukwaliteit Genk-Zuid werden gesproken, is verbeterd. Alleen de situatie bij staalbedrijf Aperam en het shredderbedrijf Stelimet blijft nog een aandachtspunt. Vorig jaar is door de stijging van de productie bij Aperam de hoeveelheid nikkel bij het meetstation valkbij de fabriek opnieuw toegenomen. De fabriek voorziet bijkomende acties om de concentraties van nikkel en chroom verder te laten dalen. "Op de plaats waar de slakken (restanten die overblijven bij productie van staal, nvdr.) worden verwerkt, is een muur van zes meter hoog gebouwd om verspreiding van stof tegen te gaan", liet schepen van leefmilieu Gianni Cacciatore (Pro Genk) weten na een rondleiding op het bedrijf. Nog zes andere aanpassingen worden uitgevoerd. Aan Stelimet die dioxines uitstoot in de lucht heeft de bestendige deputatie extra maategelen opgelegd om toekomstige incidenten te voorkomen. Maar het bedrijf gaat hiertegen in beroep bij minister van leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V).