"Na 20 jaar eindelijk geluidsschermen"

BUURTBEWONERS E314 OPGELUCHT DAT LAWAAI ZAL VERMINDEREN

Frank Moons, met zijn hond Evie, woont in de Winkelstraat. Die ligt vlak bij de snelweg.
Karolien Coenen Frank Moons, met zijn hond Evie, woont in de Winkelstraat. Die ligt vlak bij de snelweg.
Langs de E314 in Genk zal het Agentschap Wegen en Verkeer dit jaar 2,5 kilometer geluidsschermen plaatsen. Dat doet het op vraag van de stad en omwonenden om de geluidsoverlast terug te dringen. "Na 20 jaar krijgen we eindelijk wat we willen", zegt buurtbewoner Frank Moons. Vlaanderen én de stad betalen de kostprijs van 4,3 miljoen euro.

Het Agentschap Wegen en Verkeer van de Vlaamse overheid voert een Europese richtlijn uit over de evaluatie en de beheersing van het omgevingslawaai. "We hebben een prioriteitenlijst opgesteld van de woonzones die het zwaarst te lijden hebben onder het verkeer op de autosnelweg", vertelt Veva Daniëls, woordvoerster van Wegen en Verkeer.


Die lijst is opgesteld op basis van geluidsmetingen ter hoogte van de woningen en van het aantal huizen binnen de woonzone. Op 14 locaties langs de snelweg zijn metingen gebeurd. Een van de woonzones ligt aan de de E314, tussen Genk-Centrum en Genk-Oost.


"In Beringen, Hasselt en Heusden-Zolder werden al geluidswerende maatregelen genomen", aldus Daniëls. "Genk is het laatste project op de lijst." In de loop van dit jaar zullen de schermen aangebracht worden. Na twee maanden zouden ze er moeten staan, tot opluchting van Frank Moons uit Oud-Waterschei en honderden andere omwonenden. Frank leeft al 20 jaar op goed 50 meter van de snelweg, in de Winkelstraat. "Zolang we hier wonen, zijn we al vragende partij voor exta maatregelen tegen de toenemende geluidshinder", zegt hij. "In de zomer kunnen we geen raam openen. Het lawaai is dan niet te harden. En als we buiten zijn, moeten we roepen om elkaar goed te kunnen verstaan. Het is heel vervelend en het tast onze leefbaarheid aan."

65 decibel

Het stadsbestuur krijgt over de kwestie regelmatig klachten binnen van omwonenden. "Net omwille van die klachten nemen we een deel van de kosten voor de plaatsing van de schermen voor onze rekening", zegt schepen van Openbare Werken Ali Caglar (CD&V). "Nochtans zijn we daar niet toe verplicht, aangezien werken op en langs snelwegen betaald worden door Wegen en Verkeer." De geluidsnorm die als grenswaarde gehanteerd wordt, is 65 decibel. "Vlak achter de schermen neemt het geluid af met 15 decibel", vertelt de schepen. "Vanaf 30 meter daalt het het aantal decibels met 10, vanaf 50 meter met 8 en vanaf 100 meter met 5 decibel." De schermen worden over een lengte van twee en een halve kilometer geplaatst. De voorzijde van de schermen dempt het geluid, de achterkant wordt voorzien van klimplanten. Op drie locaties tussen Genk-Centrum en Genk-Oost komen schermen, onder meer van aan de Laatgoedstraat tot de Herenstraat. Het tweede traject loopt door naar de Mispadstraat en de laatste strook gaat tot en met de Timkensbergstraat.