Regionaal Technologisch Centrum vestigt zich in BEMT-gebouw

Het Regionaal Technologisch Centrum (RTC), waarvan er per provincie één is toegestaan, zal zijn hoofdzetel vestigen in het BEMT-gebouw aan de ringweg van Geel. RTC's zorgen ervoor dat leerlingen en leraren arbeidsmarktgerichte technische en technologische competenties verwerven. Door lokale bedrijven, technisch onderwijs en andere relevante partijen bij elkaar te brengen, ontstaat een resultaat dat méér is dan de som van de delen. Een RTC gaat een veelheid van samenwerkingen aan met tal van partners uit de onderwijs- en opleidingswereld en uit het bedrijfsleven. Zo zal ook bij de uitrol van 'duaal leren' een regionaal technologisch centrum een belangrijke rol kunnen opnemen.


"Dat het RTC zijn weg vindt naar Geel doet bijzonder deugd. Als stad met meer dan 15.000 leerlingen en studenten die we dagelijks over de vloer hebben, is een sterk en goed uitgebouwd RTC een verrijking voor onze kennisinstellingen en voor de regionale bedrijfswereld", klinkt het bij het stadsbestuur. (WDH)