Pleeggezinnen in de bloemetjes gezet

Foto Wouter Demuynck

Op 15 mei vierde de stad Geel traditioneel de naamdag van Sint-Dimpna, wier legende aan de oorsprong ligt van de Geelse Gezinsverpleging. Na de eucharistieviering in de Sint-Dimpnakerk boden de stad Geel en het Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum (OPZ) Geel een receptie aan voor de pleeggezinnen en zorggezinnen. Zowat 200 pleeggezinnen dragen nog dagelijks zorg voor een of meerdere kostgangers. Deze gezinnen bieden een warme thuis aan jongeren, volwassenen en ouderen die door hun psychische kwetsbaarheid tijdelijk of langdurig niet in hun natuurlijk gezin kunnen wonen. Van de gelegenheid werd gebruik gemaakt om hulde te brengen aan pleegouders die een jubileum te vieren hebben.


(WDH)