Eerste Beleidsplan Ruimte moet bebouwing in open ruimten vermijden

De gemeenteraad heeft maandag zijn goedkeuring gegeven voor het eerste Beleidsplan Ruimte van Vlaanderen. Bedoeling is dat er zuinig wordt omgesprongen met ruimte. Het stadsbestuur zal investeren in de verdichting van de stadskern, terwijl nieuwe bouwprojecten in open ruimten en de dorpskernen ongewenst worden.

De afgelopen jaren hebben meer dan 1.000 mensen van binnen en buiten Geel een actieve bijdrage geleverd aan het beleidsplan. Iedereen die wilde kon vanaf de start mee praten over de toekomstige inrichting van Geel. Al deze zaken werden nu verwerkt in het eerste Beleidsplan Ruimte van Vlaanderen.


"Het vorige plan was niet meer aangepast aan de noden van onze samenleving", legt schepen van ruimtelijke ordening Bart Julliams (N-VA) uit. "De Vlaming lijkt nog altijd vast te willen houden aan de verkaveling ondanks het verdwijnen van zoveel waardevolle open ruimte. Het stadsbestuur probeert deze gewoonte nu te doorbreken door scherpe keuzes te maken."


Een belangrijke pijler van het plan is dat het netwerk van open ruimte concreet wordt afgebakend. "Wij hebben ervoor gekozen om nagenoeg alle landelijke woonzones en ook verschillende woonuitbreidingsgebieden als open ruimte te beschouwen. Dit betekent dat verdere verdichting van die landelijke woonzones en woonuitbreidingsgebieden niet gewenst is."


In de dorpskernen worden enkel de reeds bestaande projecten nog toegelaten, nieuwe ontwikkelingen worden tot 2022 bevroren. "De dorpskernen moeten leefbaar en aantrekkelijk blijven. We investeren in de kwaliteit van de voorzieningen in de dorpen en voorzien enkel de mogelijkheid tot een beperkte natuurlijke groei."


Om tegemoet te komen aan de vraag naar bijkomende woningen, wordt er daarom extra ingezet op projecten in het stadscentrum en Westelijke deel van Geel.


In de toekomst moeten projectontwikkelaars ook een verantwoordingsnota opmaken om de kwaliteiten van grote projecten en de relatie met de omgeving goed te motiveren. "De stelregel daarbij is: hoe groter de impact van een project, hoe groter de compensatie voor de gemeenschap. Dat kan gaan om de aanleg van extra groene publieke ruimte, om het ter beschikking stellen van schoolruimten of om financiële compensaties."


Ten slotte wordt ook hoogbouw beperkt. Hoogbouw wordt enkel nog toegelaten op locaties nabij de ring van Geel en in de stationsomgeving. (WDH)