Beweging.net schaart zich achter kartel Groen en sp.a

Het kartel tussen Groen en sp.a in Geel krijgt bij de gemeenteraadsverkiezingen in oktober ook het gezelschap van Beweging.net.


De christelijke arbeidersvleugel schaart zich dus niet langer achter CD&V. "Groen, sp.a en Beweging.net gaan samen voor een vernieuwend politiek model, dat ook vernieuwende politieke keuzes maakt. De samenwerking vertrekt vanuit de aandacht voor het dichten van de kloof tussen de mensen en de politiek op lokaal vlak, het opkomen voor de zachte sociale waarden en het duurzaam samenleven. Dit alles met een Geelse inslag, natuurlijk", klinkt het. Door de bundeling van de progressieve krachten komt er een breed gedragen, vooruitstrevende lijst, waarop ook plaats is voor ongebonden progressieve Gelenaars. De groep ziet zich zo als volwaardig uitdager voor de huidige meerderheid en als een écht alternatief voor de Geelse kiezer."


Het is de eerste kartellijst in Vlaanderen die de sp.a, Groen en Beweging.net lokaal samenbrengt. (JVN)