MEGAMOK organiseert debat én verkiezingsshow

De Gaverse Mediakring MEGAMOK organiseert naar zesjaarlijkse gewoonte een politiek debat en een verkiezingsshow naar aanleiding van de gemeenteraadsverkieizingen.
MEGAMOK helpt de Gaverse kiezers een keuze maken op 14 oktober.
Ronny DE COSTER MEGAMOK helpt de Gaverse kiezers een keuze maken op 14 oktober.

Het debat vindt plaats op vrijdag 21 september om 19.30 uur in G.O. Racing. Vertegnwoordigers van de vijf deelnemende lijsten Open Vld-VOG, sp.a, Groen, Gavere durft-NV-A en CD&V gaan er met elkaar in discussie over de thema’s wegeninfrastructuur, dorpscentra, ruimtelijke ordening en huisvesting, lokale economie, jeugd, natuur en milieu, seniorenbeleid, financiën, mobiliteit en sportinfrastructuur. Er is ook een stemronde voor alle toehoorders die anoniem een stemformulier mogen invullen met hun favoriete lijst. Deze uitslag komt aan het einde van de debatavond.

Op stembusdag zondag 14 oktober om 15 uur organiseert MEGAMOK een verkiezingsshow. Die dag is er ook een brunch van 11 tot 13.30 uur.

In de loop van de namiddag geeft de perskring de resultaten op een overzichtelijke manier. Er komen ook reacties en interviews met lokale politici. De Mediakring maakt ter plaatse een speciale verkiezings-AMOK met alle resultaten en reacties van de vijf lijsten.

Beide evenementen zijn een gezamenlijke organisatie van MEGAMOK en Volleybalclub FELCO.
Reacties

Je naam en voornaam verschijnen bij je reactie
Door het plaatsten van een reactie, ga je akkoord met de gedragsregels