Tien sociale woningen in centrum

Tien sociale appartementen zal Providentia naast en achter de vroegere pastorie bouwen. Al in 2016 gaf de gemeente Galmaarden de grond in erfpacht aan de sociale huisvestingsmaatschappij, met de bedoeling om er op termijn de nodige appartementen op te laten bouwen. Op de jongste gemeenteraad werd nog de wijziging van de rooilijn aan de Bakkerstraat, de Steenstraat en het Oudstrijdersplein, voor dit project goedgekeurd. In Vollezele worden gestapelde woningen geplaatst, onderverdeeld in vijf appartementen met een slaapkamer en vijf appartementen met twee slaapkamers. "Ondertussen hebben wij een architect aangesteld voor dit ontwerp. Voor het indienen van de bouwaanvraag is het nog iets te vroeg, want de werken zullen pas volgend jaar van start gaan", zegt directeur Leen Deraedt. Mensen die al tien jaar in de gemeente wonen of kunnen bewijzen dat ze er een nauwe band mee hebben, krijgen voorrang op andere kandidaten om er te komen wonen. (MCT)