Picknicken na de vergadering

Foto Marc Colpaert

Na de algemene vergadering van de CVBA Flietermolen trokken de deelnemers naar de tuin van het Baljuwhuis om te picknicken. Op zaterdag werd voor de eerste maal een algemene vergadering georganiseerd voor de coöperanten in de Brouwerszaal van het Baljuwhuis.


"Aangezien de vergadering rond de middag afgelopen was, hebben wij er dadelijk van geprofiteerd om te gaan picknicken in de mooie tuin en natuurlijk namen wij ons brood van de Flietermolen mee", vertelde Julian Still.


(MCT)