Nieuwe partij 'Markant' op komst

Onafhankelijk gemeenteraadslid Jean-Paul Souffriau wil een nieuwe politieke beweging uit de grond stampen onder de naam 'Markant'. "Mijn ervaring in de lokale politiek geeft me de indruk dat vele mandatarissen alleen maar met zichzelf bezig zijn en aan politiek doen zonder inspraak van de burger", zegt Souffriau. Bedoeling is om met geïnteresseerden op regelmatige basis te debatteren over allerlei thema's, met als doel de gemeentemandatarissen te adviseren. Info: markant1570@gmail.com. (MCT)