"Afgebrande kerk was ramp voor parochie"

TIEN JAAR LATER VOERT GEMEENTE GESPREKKEN OVER NIEUWE PLANNEN

Pastoor Andy Penne met achter hem de afgebrande kerk.
Marc Colpaert Pastoor Andy Penne met achter hem de afgebrande kerk.
Deze week is het tien jaar geleden dat een afgeschoten vuurwerkpijl ervoor zorgde dat de Sint-Pieterskerk van Galmaarden zo goed als helemaal vernietigd werd. Vandaag zijn er voorlopige plannen om in de kerk een bibliotheek en polyvalente ruimte te voorzien.

Een gewone afgeschoten vuurwerkpijl die in een kurkdroge dakgoot viel van de kerk van Galmaarden zorgde op 11 mei 2008 voor een grote ramp. Het was iemand op de kermis die - totaal onschuldig - de pijl afschoot, met alle bekende gevolgen. Na de brand begon de opruiming en moest er een voorlopig dak geplaatst worden, kostprijs samen meer dan 600.000 euro. "Wanneer de kerk afbrandde, brandde er bij veel mensen een stukje van henzelf weg: de plek waar zijzelf en hun voorouders zovele belangrijke momenten hadden gedeeld", weet pastoor Penne.

Een afgeschoten vuurwerkpijl vernietigde de Sint-Pieterskerk bijna helemaal.
Marino Verbeken Een afgeschoten vuurwerkpijl vernietigde de Sint-Pieterskerk bijna helemaal.

Ontkerkelijking

Het sprak vanzelf dat de kerk zou heropgericht worden als kerkgebouw. Die eerste jaren twijfelde daar bijna niemand aan. "Maar jammer genoeg hadden we de tijd tegen. In de periode dat de plannen steeds meer vorm kregen voor de heropbouw, moest men ook vaststellen dat de ontkerkelijking ook steeds harder ging. De aartsbisschop vond het toen onverantwoord om voor de kleine groep kerkgangers van Galmaarden - toen kwamen gemiddeld een 70-tal gelovigen naar de Sint-Pauluskapel die als parochiekerk functioneerde - nog een groot gebouw op te richten, zeker omdat er binnen korte afstand voldoende parochiekerken waren. Achteraf bekeken kunnen we zeggen dat de brand van de kerk ook de dood van de zelfstandige parochie Galmaarden was", zegt Penne. "Sinds de brand van de kerk zijn de Galmaardse parochianen als het ware op de dool." De meesten gaan voor hun uitvaarten en huwelijken naar Tollembeek, anderen naar Vollezele of andere parochies in het omliggende.

Hier stond destijds het altaar.
Marc Colpaert Hier stond destijds het altaar.

Iets wezenlijks

"Nu sinds september vorig jaar de Sint-Pauluskapel niet meer wordt gebruikt voor Eucharistievieringen en dus het sacrament bij uitstek niet meer wordt gevierd, is iets wezenlijks weggevallen voor een hele parochie", zegt de pastoor stil. Vandaag, tien jaar later, heeft de gemeente nog ongeveer 3,8 miljoen euro van de verzekeringspremie over. Ze voert gesprekken met de gemeentelijke adviesraden om nadien een nieuwe werkgroep op te richten. Er zijn plannen om de bibliotheek in de afgebrande kerk onder te brengen en er een open markthal te voorzien. "De volgende maanden zal er ook een nieuwe architect aangeduid worden en dan kunnen wij verder werken", zegt burgemeester Pierre Deneyer (CD&V). Wat de eindbestemming van de kerk zal worden, zal pas over enkele maanden met zekerheid bekend zijn.