Meer snelheidscontroles in Langerbrugsestraat

De lokale politie Assenede-Evergem zal het snelheidsprobleem in de Langerbrugsestraat in Evergem aanpakken. Uit een recente snelheidscontrole bleek nog dat 32 op een totaal van 158 wagens of bijna 20 procent te rap reed in die zone 50. Voordien had de politie al een anonieme verkeersteller geplaatste, waarbij het aantal overtreders met 1 op de 3 nog hoger lag. "Het is niet nieuw dat bestuurders in de Langerbrugsestraat te vlug rijden", zegt commissaris Yves Tuytschaever. "De politie stelde de laatste drie jaar wel maar acht ongevallen vast. Maar wachten op meer ongevallen alvorens maatregelen te nemen lijkt ons geen goede zaak." Behalve meer controles zal de politie ook een ledbord plaatsen dat aanduidt hoeveel overtreders er bij een vorige controle waren. Daarnaast behoort een sensibiliserend bord met de snelheidsaanduiding ook tot een van de acties. "Door enkele maanden te werken rond snelheid in deze straat hopen we dat de weggebruikers zich houden aan de maximale snelheid van 50 kilometer per uur. Door de woonwijken in de buurt rijden er vooral veel zwakke weggebruikers in deze straat en zijn er veel afslaande en overstekende bewegingen." (JEW)