Restauratie plots in stroomversnelling

DOUANELOODS STAAT TEN LAATSTE IN MAART AL IN DE STEIGERS

De douaneloods is zwaar vervallen, maar wel beschermd als monument.
Toon Verheijen De douaneloods is zwaar vervallen, maar wel beschermd als monument.
Tien jaar nadat de gemeente eigenaar werd van de zwaar vervallen maar als monument beschermde goederenloods is er nu een echte doorbraak in het dossier. Enkele dagen geleden is een aannemer aangesteld en mogelijk starten de werken al in februari of maart. Begin 2018 gaat de gemeente ook gesprekken aan met drie overgebleven privépartners die er een project willen realiseren.

De oude monumentale goederenloods, beter gekend als de douaneloods, is vooral de laatste jaren zwaar in verval geraakt. Maanden geleden werden na een inspectie door Monumentenwacht nog enkele dringende instandhoudingswerken uitgevoerd. De voorbije maanden raakte het dossier éindelijk in een stroomversnelling. Er was al een tijdje een Europese subsidie van zo'n 314.000 euro voor de lichtstraat in het dak van het gebouw toegekend, maar onlangs kwam Vlaanderen nog over de brug met ruim 3,3 miljoen euro aan subsidie voor de renovatie. Toen ging het dossier pijlsnel vooruit. Zo snel zelfs dat de werken in het voorjaar van 2018 zouden kunnen starten.

Het dak lijkt eerder op een kaas vol gaten.
Toon Verheijen Het dak lijkt eerder op een kaas vol gaten.

1,5 jaar werk

"We hebben enkele dagen geleden de werken gegund aan Group Monument", zegt burgemeester Gaston Van Tichelt (CD&V). "Er waren in totaal vier kandidaten die een bieding hadden gedaan. De andere kandidaten hebben nog wel enkele dagen de tijd om eventueel bezwaar in te dienen, maar voorlopig is dat nog niet gebeurd. Als alles volgens plan kan verlopen, zouden de werken in februari of maart moeten kunnen starten." Group Monument is een bedrijf dat gespecialiseerd is in renovatie en restauraties van historische gebouwen. "We schatten dat de werken zo'n jaar tot anderhalf jaar in beslag zullen nemen." Het gebouw zal casco gerenoveerd worden. De invulling zal immers later pas gebeuren wanneer ook de privépartner is gevonden die een project zal starten in de loods.

Kaasmakerij?

Ondertussen is er ook weer heel wat beweging in het dossier om een privépartner te vinden die een project wil opstarten in de gerestaureerde loods. Eerder waren er al eens plannen voor een brouwerij, maar die sprongen af. Enkele maanden geleden werd een nieuwe oproep gedaan. De mogelijkheden waren ruim: een brouwerij, een kaasmakerij, een horecazaak, feestzaal, projecten rond natuureducatie, een culturele invulling of zelfs projecten in de zorgsector. "Er werden uiteindelijk vijf projecten ingediend waarvan we beslist hebben om met drie van hen verder rond de tafel te gaan zitten", vertelt Gaston Van Tichelt.

Geheimhouding

"De drie hebben wel absolute geheimhouding gevraagd, ook van ons als gemeente. Het is nog afwachten of we nu echt iemand kunnen vinden. Want het gaat niet alleen maar om ideeën. De kandidaten moeten ook een businessplan voorleggen. Ze moeten ook bewijzen de investering aan te kunnen. De tweede week van januari gaan we met hen aan de tafel zitten en dan zullen de maanden daarna bepalend worden."


Vorige week raakte ook bekend dat de gemeente nog eens 50.000 euro extra subsidie krijgt om ook de buitenaanleg van de loods op te knappen.