"Goederenspoor 11 moet doorlopen"

NEDERLANDSE EN VLAAMSE SOCIALISTEN VOEREN SAMEN ACTIE

KDS
Door een stukje spoorlijn over de grens van België met Nederland te leggen, heeft een delegatie van Vlaamse en Nederlandse socialisten actie gevoerd voor goederenspoorlijn 11. Met het symbolische gebaar willen beide partijen het belang van het goederenspoor 11 tussen Antwerpen en Vlissingen aankaarten. "Momenteel ontbreekt er acht kilometer, waardoor goederentreinen over spoor 12 moeten", zegt gedeputeerde Inga Verhaert (sp.a).

Spoorlijn 11 van Antwerpen naar Vlissingen stopt vandaag aan de terreinen van BASF, net onder Belgisch-Nederlandse grens. De acht kilometer ontbrekend spoor maakt rechtstreeks goederenverkeer tussen de havensteden Antwerpen, Vlissingen of Rotterdam onmogelijk. Momenteel gebeurt het goederentransport daarom via spoorlijn 12 Antwerpen-Roosendaal, met nogal wat nadelen. "Die lijn gaat door de dorpskernen van Ekeren, Kapellen, Kalmthout en Essen wat toch gevaren inhoudt", redeneert Verhaert. "Want regelmatig komt hier ook nucleair transport over deze sporen. Dat blijft toch een risico."


Door het vervolledigen van spoorlijn 11 zouden alle goederentreinen van lijn 12 kunnen verdwijnen. Tegelijk wordt het havennetwerk tussen Nederland en België versterkt, waardoor almaar meer vrachtwagens vervangen kunnen worden door treinen. "Een goederentrein haalt 50 vrachtwagens van de baan", klinkt het. Tweede grote voordeel van dit voorstel, is volgens de actievoerders een betere en meer optimale reizigersverbinding. Als het goederentransport op lijn 12 verdwijnt, komt daar plaats vrij voor meer reizigersvervoer, tot drie treinen per uur.


Op zich is het voorstel van de actievoerders niet nieuw. Het doortrekken van goederenspoor 11 werd al in 1996 overeengekomen in een protocolakkoord tussen Nederland en België. Het werd in 1997 opgenomen in het hoofdspoorwegennet voor goederenvervoer in Vlaanderen. Nadien verdween het plan om onduidelijke redenen. "Ook in het investeringsprogramma van de komende tien jaar is het niet opgenomen", zegt Inga Verhaert. "Wij willen met deze actie duidelijk maken dat de piste opnieuw onderzocht moet worden. Het is een goedkopere oplossing dan de hogesnelheidslijn die er kwam. Het zorgt bovendien voor een goede ontsluiting van de treinreizigers uit de Noorderkempen."


Ook de Nederlandse collega's willen het doortrekken van het spoor zo snel mogelijk laten bestuderen. De maatschappelijke voordelen zijn wederzijds en moeten afgewogen worden tegen de volgens de partijen beperkte aanlegkosten.