Provinciale steun voor huistaakbegeleiding

Het OCMW van Erpe-Mere krijgt van de provincie steun voor het project 'Huistaakbegeleiding'.


Met dit project wil het OCMW kinderen uit kwetsbare gezinnen maximale studiekansen geven door ook in hun thuissituatie een studievriendelijk klimaat te scheppen, waardoor ze in staat zijn om hun huistaken naar behoren uit te voeren. Daarnaast willen ze inzetten op een integrale aanpak: niet enkel aandacht voor studeren maar ook voor ontspanning, beweging, sociale contacten en de ruimere thuissituatie.


Ook ondersteuning aan de ouders is een aandachtspunt. Hiervoor wil het OCMW beroep doen op de methodiek van expertisecentrum 'De Katrol' en dit project meteen invoeren in drie gemeenten. (FEL)