Jan Caudron (N-VA) zegt politiek vaarwel

Jan Caudron (N-VA) zegt de politiek vaarwel. Caudron zetelde van 1965 tot 1990 als gemeenteraadslid van de Volksunie in Aalst. In 1977 werd hij er schepen. Vanaf 1977 tot 1995 maakte hij zijn opwachting in de Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers. Vanaf oktober 1980 tot mei 1995 was hij lid van de Vlaamse Raad, de opvolger van de Cultuurraad en de voorloper van het huidige Vlaams Parlement. Na zijn verhuis van Aalst naar Erpe-Mere zetelde hij daar van 1995 tot 2000 ook als gemeenteraadslid. "Een heel leven in dienst van een ideaal, trouw en zonder te twijfelen aan de rechtmatigheid van zijn overtuiging. Ook in de moeilijkste tijden en doorheen alle politieke gewoel trok Jan aan de kar van een Vlaamse formatie die de politieke ontvoogding en maximale autonomie van Vlaanderen tot doel had. Ook hier in Erpe-Mere heeft Jan met vasthoudende wervingskracht een grote bijdrage geleverd aan de groei en uitbouw van eerst de Volksunie en later van de N-VA", laat secretaris Norbert Verhoeven weten. (FEL)